26 okt 2015 17:39

26 okt 2015 17:44

Många är nöjda med Ekedal

SKÖVDE: Kvalitetsundersökning

De flesta brukare på korttidsverksamheten eller Cypressens dagverksamhet är nöjda med tryggheten och hur de bemöts.

Det visar en kvalitetsmätning som genomförts under 2015. 112 av 166 tillfrågade svarade på en enkät med 10 frågor om trygghet och hur de upplevt vistelsen.

Korttidsverksamheten på Ekedal samt dagverksamheten på Cypressen och på Bagaren ingick undersökningen.

För hela verksamheten blev slutbetyget 8,6 på en tiogradig skala.

– Vi är oerhört stolta över resultatet. Vi vet att det är viktigt med ett gott bemötande, men det är värdefullt att få den här återkopplingen som faktiskt visar att vi lyckas, säger Kristina Samuelsson, enhetschef, som tillsammans med Kerstin Svärd-Johansson och Karin Lundberg ansvarat för undersökningen.

Dag- och korttidsverksamheter ingår inte de riksomfattande öppna jämförelser som årligen genomförs och därför beskrivs en lokal undersökning som extra värdefull.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström (M) gläds över resultatet.

– Den är grundligt gjord och visar att vi har proffsiga medarbetare, säger hon.

Det visar en kvalitetsmätning som genomförts under 2015. 112 av 166 tillfrågade svarade på en enkät med 10 frågor om trygghet och hur de upplevt vistelsen.

Korttidsverksamheten på Ekedal samt dagverksamheten på Cypressen och på Bagaren ingick undersökningen.

För hela verksamheten blev slutbetyget 8,6 på en tiogradig skala.

– Vi är oerhört stolta över resultatet. Vi vet att det är viktigt med ett gott bemötande, men det är värdefullt att få den här återkopplingen som faktiskt visar att vi lyckas, säger Kristina Samuelsson, enhetschef, som tillsammans med Kerstin Svärd-Johansson och Karin Lundberg ansvarat för undersökningen.

Dag- och korttidsverksamheter ingår inte de riksomfattande öppna jämförelser som årligen genomförs och därför beskrivs en lokal undersökning som extra värdefull.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström (M) gläds över resultatet.

– Den är grundligt gjord och visar att vi har proffsiga medarbetare, säger hon.