26 okt 2015 19:44

26 okt 2015 22:07

MP ville inte besluta om biogasförsäljning

NY VERSION: Skövde Biogas AB ska säljas. Det beslutade kommunfullmäktige vid på måndagskvällen.
Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Beslutet innebär att Skövde kommuns ägarandel (49 procent) i bolagets ska avyttras. Kommunstyrelsen får uppdraget förbereda en försäljning och fullt ut pröva om den finns någon köpare. Huvudägaren Göteborg Energi är på väg mot motsvarande beslut.

Innan en försäljning sker ska frågan upp till kommunfullmäktige än en gång för slutligt avgörande.

Bara att beklaga

– Det är bara att beklaga att den positiva satsning vi gjort gått en liten annan väg till mötes än vad som var tanken, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) från talarstolen.

Någon större debatt blev det inte trots att satsningen är ett av kommunens största ekonomiska misslyckanden genom tiderna. Bara under 2015 kostar bolagets förluster kommunens skattebetalare cirka 40 miljoner kronor när kommunen efterskänker sina lån till bolaget.

MP hade eget förslag

Debatten uteblev, men ett parti var kritisk till att redan nu besluta om en försäljning. Miljöpartiet ville istället utreda fortsatt lokal produktion.

Elisabeth Gustavsson (MP) menade att det kan bli svårt att hitta en köpare och att det tar tid. Man borde istället söka lokala lösningar där någon tar ansvaret för att säkerställa fortsatt produktion i Skövde.

– Det kommer ändå ta tid att hitta köpare och då kan man ändå undersöka lokal drift mer, säger Gustavsson.

Katarina Jonsson uteslöt inte övriga alternativ.

– Men vi vill först gå hela vägen och pröva en avyttring fullt ut.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) sitter i styrelsen för bolaget. Han försvarade beslutet att storsatsa på biogasen.

– Vi valde att göra investeringen för miljön och för det lokala näringslivet. Vi ville bedriva lokal näringslivsutvecklingen, men det är inget självändamål att kommunen ska äga biogasbolaget,

Ja till Billingskolan

Kommunfullmäktige beslutade också att bygga ut Billingskolan med 175 nya platser. Beslutet innebär att skolan bli treparallellig.

– Precis som Käpplundaskolan och det är ett mycket välkommet beslut, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Paula Bäckman (C).

God ekonomi

Kommunens tertialrapport (januari till augusti) godkändes av fullmäktigt. Prognosen för 2015 års resultat pekar mot ett överskott på 71 miljoner kronor, men där ligger engångshändelser som återbetalningar av AFA-pengar och förändrad avskrivningsmodell.

Rensat för detta och biogasförlusterna är resultatet 38 miljoner kronor, 13 miljoner bättre än budget,

– Skövde är på väg åt rätt håll med god ekonomi och hög måluppfyllelse. Besluten om Skövde biogas AB är inget val vi gör. Hade vi inte återställt kapitalet hade vi varit tvungna att likvidera bolaget, sa Jonsson.

Marie Ekman (S) ansåg att återbetalningen av de så kallade AFA-pengarna borde användas till en social investeringsfond.

Hon var också kritisk till att vissa nämnder har svårt att klara ekonomin medan kommunstyrelsen än en gång gör ett stort överskott.

Debatten om tertialrapportern handlade också om rekryteringsbehov och sjuktal. Här var både opposition och majoritet ense om att de stigande sjuktalen är oroande och att åtgärder behövs.

 

Beslutet innebär att Skövde kommuns ägarandel (49 procent) i bolagets ska avyttras. Kommunstyrelsen får uppdraget förbereda en försäljning och fullt ut pröva om den finns någon köpare. Huvudägaren Göteborg Energi är på väg mot motsvarande beslut.

Innan en försäljning sker ska frågan upp till kommunfullmäktige än en gång för slutligt avgörande.

Bara att beklaga

– Det är bara att beklaga att den positiva satsning vi gjort gått en liten annan väg till mötes än vad som var tanken, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) från talarstolen.

Någon större debatt blev det inte trots att satsningen är ett av kommunens största ekonomiska misslyckanden genom tiderna. Bara under 2015 kostar bolagets förluster kommunens skattebetalare cirka 40 miljoner kronor när kommunen efterskänker sina lån till bolaget.

MP hade eget förslag

Debatten uteblev, men ett parti var kritisk till att redan nu besluta om en försäljning. Miljöpartiet ville istället utreda fortsatt lokal produktion.

Elisabeth Gustavsson (MP) menade att det kan bli svårt att hitta en köpare och att det tar tid. Man borde istället söka lokala lösningar där någon tar ansvaret för att säkerställa fortsatt produktion i Skövde.

– Det kommer ändå ta tid att hitta köpare och då kan man ändå undersöka lokal drift mer, säger Gustavsson.

Katarina Jonsson uteslöt inte övriga alternativ.

– Men vi vill först gå hela vägen och pröva en avyttring fullt ut.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) sitter i styrelsen för bolaget. Han försvarade beslutet att storsatsa på biogasen.

– Vi valde att göra investeringen för miljön och för det lokala näringslivet. Vi ville bedriva lokal näringslivsutvecklingen, men det är inget självändamål att kommunen ska äga biogasbolaget,

Ja till Billingskolan

Kommunfullmäktige beslutade också att bygga ut Billingskolan med 175 nya platser. Beslutet innebär att skolan bli treparallellig.

– Precis som Käpplundaskolan och det är ett mycket välkommet beslut, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Paula Bäckman (C).

God ekonomi

Kommunens tertialrapport (januari till augusti) godkändes av fullmäktigt. Prognosen för 2015 års resultat pekar mot ett överskott på 71 miljoner kronor, men där ligger engångshändelser som återbetalningar av AFA-pengar och förändrad avskrivningsmodell.

Rensat för detta och biogasförlusterna är resultatet 38 miljoner kronor, 13 miljoner bättre än budget,

– Skövde är på väg åt rätt håll med god ekonomi och hög måluppfyllelse. Besluten om Skövde biogas AB är inget val vi gör. Hade vi inte återställt kapitalet hade vi varit tvungna att likvidera bolaget, sa Jonsson.

Marie Ekman (S) ansåg att återbetalningen av de så kallade AFA-pengarna borde användas till en social investeringsfond.

Hon var också kritisk till att vissa nämnder har svårt att klara ekonomin medan kommunstyrelsen än en gång gör ett stort överskott.

Debatten om tertialrapportern handlade också om rekryteringsbehov och sjuktal. Här var både opposition och majoritet ense om att de stigande sjuktalen är oroande och att åtgärder behövs.