27 okt 2015 20:57

27 okt 2015 20:58

Färre sökande till högskolan

SKÖVDE: Minskat antal program och kurser

7 855 ansökningar har kommit in till vårens program och kurser på Högskolan i Skövde.
Men hur många platser som finns är ännu inte spikat.

Siffran ovan är inte huggen i sten. Den visar hur många ansökningar som hade kommit in den 15 oktober när ansökningstiden gick ut.

Därefter kan lärosätena välja att ha vissa utbildningar öppna för sena ansökningar, vilket Högskolan i Skövde har valt.

Sena ansökningar

– Vissa program och kurser har så många sökande att vi stänger dem, men där det kan finnas chans för sena ansökningar att komma in håller vi öppet. De som sökt i tid bedöms först, säger Kassie Sundin, chef för avdelningen för utbildnings- och studentstöd.

Av de 7 855 ansökningar som hade kommit in i tid hade 1 263 valt en utbildning i Skövde i första hand.

Inför vårterminen 2015 var motsvarande siffror 9 577 respektive 1 554.

I januari 2015 startade nio program och 154 kurser. I januari 2016 startar sex program och 136 kurser. Utbudet har alltså minskat och därför minskar även antalet ansökningar.

Justerar antalet platser

– Till exempel så startar vi nu yrkeslärarprogrammet endast på hösten och den tekniska basutbildningen ges inte längre på distans utan bara på campus.

Hur många platser som finns på utbildningarna är ännu inte spikat utan det justeras efter hand.

– Tidigare var vi tvungna att fastställa hur många platser det fanns på respektive utbildning, men det behöver vi inte nu. Vi kan ha fler eller färre platser beroende på hur många som söker. Ibland justerar vi med fem, ibland tio, det är väldigt olika.

Vårterminen börjar den 18 januari.

Nationellt sett har samtliga lärosäten fått in totalt 226 248 anmälningar. Det är en ökning med två procent jämfört med fjolårsrekordet.

Flest sökande i första hand har juristprogrammet vid Stockholms universitet, tvåa är läkarprogrammet vid Karolinska institutet följt av Lunds univer­sitets juristprogram.

Universiteten i Uppsala, Stockholm, Umeå och Lund får flest sökande totalt.

Fler kvinnor söker

Universiteten och högskolorna fortsätter att dra ned på utbildningsutbudet. Vårterminen 2016 minskar det med fyra procent jämfört med vårterminen 2015.

Antalet sökande till kurser ökar med en procent medan sökande till program ökar med nära tre procent. Samtidigt minskar antalet sökande 20-åringar påtagligt, med tio procent, jämfört med vårterminen 2015.

Könsfördelningen av de sökande är oförändrad jämfört med våren 2015, det vill säga 65 procent kvinnor och 35 procent män.

Siffran ovan är inte huggen i sten. Den visar hur många ansökningar som hade kommit in den 15 oktober när ansökningstiden gick ut.

Därefter kan lärosätena välja att ha vissa utbildningar öppna för sena ansökningar, vilket Högskolan i Skövde har valt.

Sena ansökningar

– Vissa program och kurser har så många sökande att vi stänger dem, men där det kan finnas chans för sena ansökningar att komma in håller vi öppet. De som sökt i tid bedöms först, säger Kassie Sundin, chef för avdelningen för utbildnings- och studentstöd.

Av de 7 855 ansökningar som hade kommit in i tid hade 1 263 valt en utbildning i Skövde i första hand.

Inför vårterminen 2015 var motsvarande siffror 9 577 respektive 1 554.

I januari 2015 startade nio program och 154 kurser. I januari 2016 startar sex program och 136 kurser. Utbudet har alltså minskat och därför minskar även antalet ansökningar.

Justerar antalet platser

– Till exempel så startar vi nu yrkeslärarprogrammet endast på hösten och den tekniska basutbildningen ges inte längre på distans utan bara på campus.

Hur många platser som finns på utbildningarna är ännu inte spikat utan det justeras efter hand.

– Tidigare var vi tvungna att fastställa hur många platser det fanns på respektive utbildning, men det behöver vi inte nu. Vi kan ha fler eller färre platser beroende på hur många som söker. Ibland justerar vi med fem, ibland tio, det är väldigt olika.

Vårterminen börjar den 18 januari.

Nationellt sett har samtliga lärosäten fått in totalt 226 248 anmälningar. Det är en ökning med två procent jämfört med fjolårsrekordet.

Flest sökande i första hand har juristprogrammet vid Stockholms universitet, tvåa är läkarprogrammet vid Karolinska institutet följt av Lunds univer­sitets juristprogram.

Universiteten i Uppsala, Stockholm, Umeå och Lund får flest sökande totalt.

Fler kvinnor söker

Universiteten och högskolorna fortsätter att dra ned på utbildningsutbudet. Vårterminen 2016 minskar det med fyra procent jämfört med vårterminen 2015.

Antalet sökande till kurser ökar med en procent medan sökande till program ökar med nära tre procent. Samtidigt minskar antalet sökande 20-åringar påtagligt, med tio procent, jämfört med vårterminen 2015.

Könsfördelningen av de sökande är oförändrad jämfört med våren 2015, det vill säga 65 procent kvinnor och 35 procent män.