27 okt 2015 08:00

28 okt 2015 10:39

Vill stötta ideella filmföreningar

Filmforum Skaraborg söker pengar

Nybildade föreningen Filmforum Skaraborg ansöker om ekonomiskt stöd hos regionen.
Föreningen ska stödja och utveckla den ideella filmverksamheten.

I våras bildades föreningen Filmforum Skaraborg med representanter från flera skaraborgska kommuner.

Syftet med föreningen är att stödja, utveckla och förnya den ideella och organisationsdrivna film- och bioverksamheten i Skaraborg. De vill även stärka och hjälpa den befintliga verksamheten, det vill säga den som inte ingår i de kommersiella biograferna, exempelvis Svenska bio och SF bio AB.

Föreningen menar att resurserna i filmföreningarna ofta är knappa och att det är svårt att hitta nya ideella krafter.

Projektanställning

Föreningen ansöker nu hos regionens kulturnämnd om ett bidrag på 800 000 kronor för 2016–2018. Bidraget är tänkt att täcka en del av de beräknade kostnaderna vars största post är en projektanställd.

Bland annat vill föreningen jobba med förbättrad kommunikation mellan föreningarna, och även planera gemensamma arrangemang.

Barn- och skolbio

Man vill ge stöd för ett varierat filmutbud som kan rikta sig till nya publikgrupper, arbeta aktivt för att få in fler ungdomar i förenings- och organisationsverksamheten, samt verka för ett gemensamt biljettsystem.

Man vill också stödja barn- och skolbio, samt verka för nationella och internationella studiebesök.

Söker hos fler

Föreningens budget ligger på 910 000 kronor för 2016, och det som är kvar av 2015, samt 1 490 000 kronor för 2017–2018.

Man ansöker nu om stöd hos flera organisationer och institutioner, bland annat Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Svenska filminstitutet.

I våras bildades föreningen Filmforum Skaraborg med representanter från flera skaraborgska kommuner.

Syftet med föreningen är att stödja, utveckla och förnya den ideella och organisationsdrivna film- och bioverksamheten i Skaraborg. De vill även stärka och hjälpa den befintliga verksamheten, det vill säga den som inte ingår i de kommersiella biograferna, exempelvis Svenska bio och SF bio AB.

Föreningen menar att resurserna i filmföreningarna ofta är knappa och att det är svårt att hitta nya ideella krafter.

Projektanställning

Föreningen ansöker nu hos regionens kulturnämnd om ett bidrag på 800 000 kronor för 2016–2018. Bidraget är tänkt att täcka en del av de beräknade kostnaderna vars största post är en projektanställd.

Bland annat vill föreningen jobba med förbättrad kommunikation mellan föreningarna, och även planera gemensamma arrangemang.

Barn- och skolbio

Man vill ge stöd för ett varierat filmutbud som kan rikta sig till nya publikgrupper, arbeta aktivt för att få in fler ungdomar i förenings- och organisationsverksamheten, samt verka för ett gemensamt biljettsystem.

Man vill också stödja barn- och skolbio, samt verka för nationella och internationella studiebesök.

Söker hos fler

Föreningens budget ligger på 910 000 kronor för 2016, och det som är kvar av 2015, samt 1 490 000 kronor för 2017–2018.

Man ansöker nu om stöd hos flera organisationer och institutioner, bland annat Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Svenska filminstitutet.