28 okt 2015 06:00

28 okt 2015 06:00

"Åk buss i stället för bil"

Staden inte dimensionerad för dagens trafikmängd

Kommunen tar till en ny metod för att få ner trafikmängden. I en annons uppmanar man folk att ta bussen.
– Vi provade det när det var trafikkaos på Stallsiken. Men totalt sett är staden heller inte dimensionerat för den trafikmängd vi har i dag, säger Ingvar Johansson.

Det var i samband med att Jula öppnade i Stallsiken som det blev en stökig trafiksituation.

– Det var köer och stopp i trafiken. För att försöka underlätta och minska trafiktrycket när det var dags för nästa öppning annonserade vi i SLA för att uppmana folk att ta bussen i stället för bilen, säger Ingvar Johansson, trafikhandläggare Skövde kommun.

Långa köer

– Nu blev det inte lika mycket kaos den gången, men oavsett så är det ofta köer på Östra leden, riksväg 26, från Hjovägen till rondellen vid Stallsiken. I synnerhet vid start- och sluttid på mornar och eftermiddagar och vissa helger.

Enligt Johansson ska Trafikverket som ju ansvarar för 26:an uttryckt att vägen har nått sin maxkapacitet.

– I Stallsikenrondellen kör man ju inte dubbelt heller vilket innebär en mindre kapacitet.

Trafikproblem

Kommunen har också noterat problem på andra håll i Skövde, inte minst på Nolhagavägen mellan Stallsiken och Norrmalm.

– På Nolhagavägen passerar runt 12 000 bilar per dygn, vilket är mycket. På Vadsbovägen, mellan Hallenbergsrondellen och Coop Extra, rör det sig om 20 000 fordon per dygn.

Även korsningen vid Coop Forum och Elins Esplanad är problematisk, den göras om men det är oklart när och hur. Men det finns lösningar på vissa av Skövdes trafikproblem.

– Infartsparkeringar, alltså parkeringsplatser i stadens utkant och där folk kan ta sig vidare med buss, är bra.

Ny parkering

En infartsparkering ska byggas vid Husebykorset i samband med att det byggs en rondell där, kommunen ser också över om det finns möjligheter till liknande p-platser på andra ställen. Att bygga ut cykelbanenätet är också en bra metod liksom att få fler att åka buss.

– Vi kommer bland annat att få ökad busstrafik på Gustav Adolfsgatan på Norrmalm. I dag går ju bussen in till den gatan från Vadsbovägen och via Norrmalmsrondellen, men från och med någon gång i december kommer bussen via Ekängsägen och Vallevägen och in på den södra delen av Gustav Adolfs gatan. En del av upphöjningarna i gatan ska tas bort och det ska också byggas hållplatser

Högre p-avgifter är en annan metod, men det är mest kopplat till centrum.

Räkna med köer

Ingvar Johansson säger att Skövde har fått trafikproblem i takt med att mängden fordon ökar.

– Det är ju givetvis roligt att folk kommer till Skövde, men vi måste ju också ha en infrastruktur som klarar av det och det är ingenting man fixar i en handvändning.

– Skövde är som stad inte dimensionerad för den trafikmängd som är i dag, samtidigt som folk måste räkna med mer köer i framtiden.

Det var i samband med att Jula öppnade i Stallsiken som det blev en stökig trafiksituation.

– Det var köer och stopp i trafiken. För att försöka underlätta och minska trafiktrycket när det var dags för nästa öppning annonserade vi i SLA för att uppmana folk att ta bussen i stället för bilen, säger Ingvar Johansson, trafikhandläggare Skövde kommun.

Långa köer

– Nu blev det inte lika mycket kaos den gången, men oavsett så är det ofta köer på Östra leden, riksväg 26, från Hjovägen till rondellen vid Stallsiken. I synnerhet vid start- och sluttid på mornar och eftermiddagar och vissa helger.

Enligt Johansson ska Trafikverket som ju ansvarar för 26:an uttryckt att vägen har nått sin maxkapacitet.

– I Stallsikenrondellen kör man ju inte dubbelt heller vilket innebär en mindre kapacitet.

Trafikproblem

Kommunen har också noterat problem på andra håll i Skövde, inte minst på Nolhagavägen mellan Stallsiken och Norrmalm.

– På Nolhagavägen passerar runt 12 000 bilar per dygn, vilket är mycket. På Vadsbovägen, mellan Hallenbergsrondellen och Coop Extra, rör det sig om 20 000 fordon per dygn.

Även korsningen vid Coop Forum och Elins Esplanad är problematisk, den göras om men det är oklart när och hur. Men det finns lösningar på vissa av Skövdes trafikproblem.

– Infartsparkeringar, alltså parkeringsplatser i stadens utkant och där folk kan ta sig vidare med buss, är bra.

Ny parkering

En infartsparkering ska byggas vid Husebykorset i samband med att det byggs en rondell där, kommunen ser också över om det finns möjligheter till liknande p-platser på andra ställen. Att bygga ut cykelbanenätet är också en bra metod liksom att få fler att åka buss.

– Vi kommer bland annat att få ökad busstrafik på Gustav Adolfsgatan på Norrmalm. I dag går ju bussen in till den gatan från Vadsbovägen och via Norrmalmsrondellen, men från och med någon gång i december kommer bussen via Ekängsägen och Vallevägen och in på den södra delen av Gustav Adolfs gatan. En del av upphöjningarna i gatan ska tas bort och det ska också byggas hållplatser

Högre p-avgifter är en annan metod, men det är mest kopplat till centrum.

Räkna med köer

Ingvar Johansson säger att Skövde har fått trafikproblem i takt med att mängden fordon ökar.

– Det är ju givetvis roligt att folk kommer till Skövde, men vi måste ju också ha en infrastruktur som klarar av det och det är ingenting man fixar i en handvändning.

– Skövde är som stad inte dimensionerad för den trafikmängd som är i dag, samtidigt som folk måste räkna med mer köer i framtiden.