28 okt 2015 08:00

28 okt 2015 08:00

"Vi måste kunna öva"

Konkursen i SRTC AB får stor påverkan även för räddningstjänstens utbildnings- och övningsverksamhet.

– Övningsfältet är viktigt för oss. Vi måste kunna öva vidare, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Men att Rös på något sätt skulle ta över driften utesluter han. I stället handlar det om att försöka hyra in sig vid övningsfältet för att kunna fortsätta utbilda och öva.

I stort sett varje vecka genomför Rös någon form av övning.

Övningsfältet ägs av statliga Specialfastigheter AB som är specialiserat på fastigheter med höga säkerhetskrav. I deras bestånd finns fängelser och polishus, men också de tre räddningsskolorna vid Revinge, Sandö och Skövde.

– Vi för nu en dialog med Specialfastigheter för att lösa det behov vi har. Realistiskt är att vi har något klart under december, säger Johansson.

SLA har sökt Specialfastigheter för en kommentar.

– Övningsfältet är viktigt för oss. Vi måste kunna öva vidare, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Men att Rös på något sätt skulle ta över driften utesluter han. I stället handlar det om att försöka hyra in sig vid övningsfältet för att kunna fortsätta utbilda och öva.

I stort sett varje vecka genomför Rös någon form av övning.

Övningsfältet ägs av statliga Specialfastigheter AB som är specialiserat på fastigheter med höga säkerhetskrav. I deras bestånd finns fängelser och polishus, men också de tre räddningsskolorna vid Revinge, Sandö och Skövde.

– Vi för nu en dialog med Specialfastigheter för att lösa det behov vi har. Realistiskt är att vi har något klart under december, säger Johansson.

SLA har sökt Specialfastigheter för en kommentar.