29 okt 2015 17:48

29 okt 2015 18:14

16-våningarshus i Folkets park

BOSTÄDER: Spektakulära förslag från Skövdebostäder

Höghus på Billingen med linbana från Resecentrum. Eller ett helt nytt område vid Cementabrottet.
AB Skövdebostäder lanserar nu spektakulära förslag på framtida bostäder.

I sin nya affärsplan har bolaget tagit fram 56 platser i Skövde tätort som man anser möjliga att bebygga med 9 000 nya bostäder.

– Det är det mest offensiva affärsplan som vi presenterat och Skövdebostäder är beredda att bygga 3 000 bostäder och investera sex miljarder kronor fram till 2030, förklarade vd:n Dan Sandén vid torsdagens presskonferens.

Bjuder in andra

Han säger ett annat syfte med dammsuga Skövde på potentiella bostadsprojekt är att skapa idéer för andra än Skövdebostäder.

– Vi vill ha samverkan och vi vill att andra ska komma till Skövde för att bygga, säger Sandén, som nyligen presenterat visionerna för andra byggherrar och byggare.

Samtidigt kommer bolaget lägga sin främsta energi på att bygga själva. I faktarutan ovan ser ni de skarpa projekt som ska skapa cirka 700 nya bostäder fram till 2019.

Där finns ett punkthus på 16 våningar i Folkets park med 55 lägenheter. Bolaget äger marken och börjar nu arbetet med att få till en detaljplan som godkänner byggnaden.

Golfbanan

Bland de mer spektakulära tankarna finns bostäder på Billingen, vid Cementa och på golfbanans övningsområde.

– Det här är idéskisser som vi lägger fram för. Vi vill inspirera och starta diskussioner. Men det är kommunen som äger planmonopolet och kan avgöra var man vill gå fram, säger Sandén.

Han betonar att det inte är en heltäckande bild och att alla idéer inte är nya.

Linbana – igen

Förre turistchefen Rolf Roderts gamla tanke om en linbana från Resecentrum till Billingen dyker upp igen. Kanske med en hållplats vid Arenaområdet.

Dan Sandén hävdar att det inte behöver vara så orealistiskt som man kan tro.

– Vi har sett beräkningar på linbanor som kostar 50 miljoner kronor per kilometer. Mycket pengar, men slår man ut det på många bostäder där flera projekt delfinansierar är det ingen omöjlighet, säger Sandén.

Behöver ni sälja fastigheter för den här satsningen?

– Finns inga sådana tankar i dag. Vi behöver inte sälja för att göra detta.

Skövdebostäders styrelse har antagit den nya affärsplanen.

I sin nya affärsplan har bolaget tagit fram 56 platser i Skövde tätort som man anser möjliga att bebygga med 9 000 nya bostäder.

– Det är det mest offensiva affärsplan som vi presenterat och Skövdebostäder är beredda att bygga 3 000 bostäder och investera sex miljarder kronor fram till 2030, förklarade vd:n Dan Sandén vid torsdagens presskonferens.

Bjuder in andra

Han säger ett annat syfte med dammsuga Skövde på potentiella bostadsprojekt är att skapa idéer för andra än Skövdebostäder.

– Vi vill ha samverkan och vi vill att andra ska komma till Skövde för att bygga, säger Sandén, som nyligen presenterat visionerna för andra byggherrar och byggare.

Samtidigt kommer bolaget lägga sin främsta energi på att bygga själva. I faktarutan ovan ser ni de skarpa projekt som ska skapa cirka 700 nya bostäder fram till 2019.

Där finns ett punkthus på 16 våningar i Folkets park med 55 lägenheter. Bolaget äger marken och börjar nu arbetet med att få till en detaljplan som godkänner byggnaden.

Golfbanan

Bland de mer spektakulära tankarna finns bostäder på Billingen, vid Cementa och på golfbanans övningsområde.

– Det här är idéskisser som vi lägger fram för. Vi vill inspirera och starta diskussioner. Men det är kommunen som äger planmonopolet och kan avgöra var man vill gå fram, säger Sandén.

Han betonar att det inte är en heltäckande bild och att alla idéer inte är nya.

Linbana – igen

Förre turistchefen Rolf Roderts gamla tanke om en linbana från Resecentrum till Billingen dyker upp igen. Kanske med en hållplats vid Arenaområdet.

Dan Sandén hävdar att det inte behöver vara så orealistiskt som man kan tro.

– Vi har sett beräkningar på linbanor som kostar 50 miljoner kronor per kilometer. Mycket pengar, men slår man ut det på många bostäder där flera projekt delfinansierar är det ingen omöjlighet, säger Sandén.

Behöver ni sälja fastigheter för den här satsningen?

– Finns inga sådana tankar i dag. Vi behöver inte sälja för att göra detta.

Skövdebostäders styrelse har antagit den nya affärsplanen.

Skövdebostäders affärsplan 2016–2019

Några av idéskisserna från Skövdebostäder för projekt fram till 2030:

Höghus på Billingen och bostäder i gamla slalombacken på Billingssluttningen. 770 bostäder.

Bostäder på drivingrangen vid Skövde GK:s golfbana. Golfklubben har en önskan om att flytta övningsområdet upp till klubbhuset. 220 lägenheter

Bostäder på Cementas mark längs Brandstorpsvägen väster om Skyttesledet. 400 bostäder.

Bostäder på Södra IP. Fotbollsplan och idrottshall rivs. 330 nya lägenheter.

Skövdebostäders skarpa projekt fram till 2019:

Aspö 242 lägenheter med inflyttning 2016-2018

Ekedal södra 150 lägenheter med inflyttning 2017

Folket park. 55 lägenheter med inflyttning 2019.

Frostaliden, 150–170 lägenheter med inflyttning 2019.

Havstena. 30 lägenheter med inflyttning 2018

Kurorten. 82 nya studentbostäder med inflyttning 2018-2019.

Källa: