29 okt 2015 09:50

29 okt 2015 09:58

Kommunalråd är oense

Kommunen förbereder för framtida avhysningar

Kommunalråden Leif Walterum (C) och Katarina Jonsson (M) är på kollisionskurs i frågan om avhysningar av EU-migranter.

Det blev tydligt vid kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags där Moderaterna och Socialdemokraterna i stället gjort upp om ett förslag som förbereder för eventuella framtida avhysningar.

Förslaget innebär att stadsjuristen på delegation kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om avhysning av både personer och egendom.

Reserverade

Centerpartiet och Leif Walterum reserverade sig mot beslutet.

– Vi tycker att avhysning är ett trubbigt instrument och det flyttar bara problemet någon annanstans, säger Walterum.

C anser i stället att kommunen ska anvisa en plats där bostadslösa EU-migranter kan erbjudas dygnsvila.

Förslaget till ny delegationsordning innebär att kommunstyrelsen lägger beslutet på en enskild tjänsteman.

Frågan har funnits med sedan i våras och även Folkpartiet är kritiskt. Ulla-Britt Hagström yrkade i ksau på en skrivning som i större utsträckning lägger ansvaret kvar på politisk nivå. Hon vill att stadsjuristen vid beslut av principiell karaktär först samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) försvarar den nya delegationsordningen.

– Avhysning som verktyg må vara trubbigt, men det ska också vara klart och tydligt hur de ska användas och det gör vi nu, säger hon och konstaterar att om det bedöms vara nödvändigt kommer det också att användas.

Delegationsordningen ska beslutas av kommunstyrelsen den 9 november. Är S och M överens även där har de majoritet i frågan.

Det blev tydligt vid kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags där Moderaterna och Socialdemokraterna i stället gjort upp om ett förslag som förbereder för eventuella framtida avhysningar.

Förslaget innebär att stadsjuristen på delegation kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om avhysning av både personer och egendom.

Reserverade

Centerpartiet och Leif Walterum reserverade sig mot beslutet.

– Vi tycker att avhysning är ett trubbigt instrument och det flyttar bara problemet någon annanstans, säger Walterum.

C anser i stället att kommunen ska anvisa en plats där bostadslösa EU-migranter kan erbjudas dygnsvila.

Förslaget till ny delegationsordning innebär att kommunstyrelsen lägger beslutet på en enskild tjänsteman.

Frågan har funnits med sedan i våras och även Folkpartiet är kritiskt. Ulla-Britt Hagström yrkade i ksau på en skrivning som i större utsträckning lägger ansvaret kvar på politisk nivå. Hon vill att stadsjuristen vid beslut av principiell karaktär först samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) försvarar den nya delegationsordningen.

– Avhysning som verktyg må vara trubbigt, men det ska också vara klart och tydligt hur de ska användas och det gör vi nu, säger hon och konstaterar att om det bedöms vara nödvändigt kommer det också att användas.

Delegationsordningen ska beslutas av kommunstyrelsen den 9 november. Är S och M överens även där har de majoritet i frågan.