30 okt 2015 13:00

30 okt 2015 13:19

100 flyktingbarn till Skövde i år

Socialchefen skriver upp prognosen för mottagande

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Skövde fortsätter att öka. Socialchefen Saeed Ardané tror att kommunen kommer ta emot närmare 100 barn i år.

Det är Migrationsverkets nya prognoser som är grunden. 30 000 ensamkommande flyktingbarn väntas söka asyl i Sverige under 2015 och de placeras efterhand ut i kommunerna.

Skövde har avtalat med Migrationsverket om att ta emot 22 barn, främst pojkar i åldrarna 15 till 17 år, men har redan tagit emot 70 barn.

– Jag gör bedömningen att vi kommer passera 100-gräsen innan årets slut. Vi letar efter fler boendeplatser och arbetar för att den här gruppen ska kunna landa mjukt och leva i Skövde på ett bra sätt, säger Ardané.

Kommunen har det fulla ansvaret för barnen, men får full ekonomisk kompensation från staten. Samtidigt vill Ardané se ändringar där kraven lättas något och att barnen kan ges stödboende i stället för HBV-boende.

Tänjer på lagen

Redan i dag tänjer man på lagen genom att placera vissa av ungdomarna två och två i ett rum.

– Vi har meddelat Socialstyrelsen detta och att vi gör en individuell prövning i varje fall, säger Ardané.

Flera kommuner i landet har flaggat för att de inte kan ta emot fler barn på ett säkert sätt, men där är inte Skövde i dag.

– Skövde är en kommun som ställer upp, men det ställer allt större krav på oss. Jag diskuterar den frågan varje dag, men utifrån den pressade situation landet är i dag klarar vi mottagningen, säger Ardané.

 

Det är Migrationsverkets nya prognoser som är grunden. 30 000 ensamkommande flyktingbarn väntas söka asyl i Sverige under 2015 och de placeras efterhand ut i kommunerna.

Skövde har avtalat med Migrationsverket om att ta emot 22 barn, främst pojkar i åldrarna 15 till 17 år, men har redan tagit emot 70 barn.

– Jag gör bedömningen att vi kommer passera 100-gräsen innan årets slut. Vi letar efter fler boendeplatser och arbetar för att den här gruppen ska kunna landa mjukt och leva i Skövde på ett bra sätt, säger Ardané.

Kommunen har det fulla ansvaret för barnen, men får full ekonomisk kompensation från staten. Samtidigt vill Ardané se ändringar där kraven lättas något och att barnen kan ges stödboende i stället för HBV-boende.

Tänjer på lagen

Redan i dag tänjer man på lagen genom att placera vissa av ungdomarna två och två i ett rum.

– Vi har meddelat Socialstyrelsen detta och att vi gör en individuell prövning i varje fall, säger Ardané.

Flera kommuner i landet har flaggat för att de inte kan ta emot fler barn på ett säkert sätt, men där är inte Skövde i dag.

– Skövde är en kommun som ställer upp, men det ställer allt större krav på oss. Jag diskuterar den frågan varje dag, men utifrån den pressade situation landet är i dag klarar vi mottagningen, säger Ardané.