30 okt 2015 06:55

30 okt 2015 06:59

Får räkna med gödsellukt

KNISTAD

Skövde kommun ska ta fram en ny detaljplan för ägaren Dan Perssons planer på nya bostäder vid Knistad. Med framtida villaägare kan få räkna med ”lantlig” luft.

Kommunen skriver att jordbruksmarken i området brukas aktivt och att både gödsellukt och flugor förekommer. En bostadsbyggnation får inte utgöra hinder för lantbruksföretagens expansion skriver kommunen.

– Förutsättningar för andra verksamheter ska inte försämras, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Skövde kommun ska ta fram en ny detaljplan för ägaren Dan Perssons planer på nya bostäder vid Knistad. Med framtida villaägare kan få räkna med ”lantlig” luft.

Kommunen skriver att jordbruksmarken i området brukas aktivt och att både gödsellukt och flugor förekommer. En bostadsbyggnation får inte utgöra hinder för lantbruksföretagens expansion skriver kommunen.

– Förutsättningar för andra verksamheter ska inte försämras, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).