30 okt 2015 15:05

30 okt 2015 15:05

Kommunen ökar säkerheten kring asylboenden

SKÖVDE: Efter brandattacker mot flyktingboende

Efter den senaste tidens brandattacker mot asylboenden på flera platser i landet ökar Skövde kommun säkerheten kring sina boenden.

Det bekräftar socialchefen Saeed Ardané

– Vi har en ökat säkerheten utifrån det som skett i landet. Jag går inte in i detaljer på vad vi gör i säkerhetsfrågor, men det är till 99 procent förebyggande insatser, uppger Ardané som säger att bedömningarna görs i dialog med kommunens fastighetsansvariga.

Attacker

Han fördömer brandattentaten som förekommit på en rad platser över landet.

– Fruktansvärda händelser som är attacker på vårt demokratiska system.

I spåren av dessa har Migrationsverket beslutat att sekretessbelägga uppgifter om asylboenden. Skövde kommun har inte tagit något sådant formellt beslut, men är nu mer försiktiga kring att lämna information om olika boenden.

– Vi ska inte underlätta för dessa krafter, men situationen är komplex. Vi kan inte heller gömma undan människor som är en del av samhället.

Det bekräftar socialchefen Saeed Ardané

– Vi har en ökat säkerheten utifrån det som skett i landet. Jag går inte in i detaljer på vad vi gör i säkerhetsfrågor, men det är till 99 procent förebyggande insatser, uppger Ardané som säger att bedömningarna görs i dialog med kommunens fastighetsansvariga.

Attacker

Han fördömer brandattentaten som förekommit på en rad platser över landet.

– Fruktansvärda händelser som är attacker på vårt demokratiska system.

I spåren av dessa har Migrationsverket beslutat att sekretessbelägga uppgifter om asylboenden. Skövde kommun har inte tagit något sådant formellt beslut, men är nu mer försiktiga kring att lämna information om olika boenden.

– Vi ska inte underlätta för dessa krafter, men situationen är komplex. Vi kan inte heller gömma undan människor som är en del av samhället.