30 okt 2015 06:00

30 okt 2015 07:18

Sång: Lyssna på luciakandidat 3 här

Emma Andersson