30 okt 2015 06:00

30 okt 2015 06:00

Skas klarar inte ekonomiskt mål

SKARABORG: Styrelsen tar in extern resurs

Skaraborgs sjukhus klarar inte det ekonomiska målet och ska plocka in en extern kraft för att komma i balans.
– Bra att någon får se på problemen med andra ögon, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP).

Överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämndernas täcker inte Skaraborgs sjukhus kostnader för 2016.

Hur mycket som fattas är inte klart, men mycket talar för att Skas får ett underskott på mellan 70 och 80 miljoner kronor under 2015 och det tas med till nästa år.

Skas kommer att meddela regionstyrelsen att budgeten inte klaras, att åtgärderna inte ger tillräcklig effekt på grund av ökade kostnader och att det budgetunderskott (50 miljoner) som regionfullmäktige godkänt inte kommer att räcka. Skas betonar att ytterligare åtgärder inte är realistiska att införa under året.

Under torsdagen tog styrelsen beslut om att ta in en extern resurs som ska se över problemet.

– Det kan vara värdefullt, vi måste göra stora åtgärder för att komma i balans även om obalansen är så stor del av vår omsättning, säger Ulla-Britt Hagström.

Vilken extern resurs handlar det om?

– Det har vi inte bestämt ännu.

Med anledning av det ekonomiska läget kommer Skas dessutom att göra en risk- och konsekvensanalys tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sommarsiffror

Årets semesterperiod kostade åtta miljoner kronor i extrapass och förskjutna semestrar, vilket var 6,5 miljoner mindre än året innan. Sjukfrånvaron bland personalen ökade med 0,55 procentenheter.

101 vårdskador registrerades, vilket var drygt 20 fler än året innan. Kommunerna lämnade in 141 avvikelser, motsvarande tid året innan var det 140. Under de flesta av semesterdagarna var det brist på vårdplatser inom kirurgi och medicin, vilket medförde att externa vårdplatser fick öppnas. Antalet utlokaliserade patienter, som fick vårdas på en annan avdelning, var fler än förra sommaren.

Stängningen av medicinavdelningen i Falköping bidrag till att det var 200 färre ambulanstransporter mellan sjukhusorterna, jämfört med sommaren 2014.

Invigning

I samband med styrelsemötet invigdes iden gemensamma mottagningen för internmedicin vid Skaraborgs sjukhus Mariestad.

– Vi får inte glömma att det händer mycket positivt inom Skas, säger Ulla-Britt Hagström.

Överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämndernas täcker inte Skaraborgs sjukhus kostnader för 2016.

Hur mycket som fattas är inte klart, men mycket talar för att Skas får ett underskott på mellan 70 och 80 miljoner kronor under 2015 och det tas med till nästa år.

Skas kommer att meddela regionstyrelsen att budgeten inte klaras, att åtgärderna inte ger tillräcklig effekt på grund av ökade kostnader och att det budgetunderskott (50 miljoner) som regionfullmäktige godkänt inte kommer att räcka. Skas betonar att ytterligare åtgärder inte är realistiska att införa under året.

Under torsdagen tog styrelsen beslut om att ta in en extern resurs som ska se över problemet.

– Det kan vara värdefullt, vi måste göra stora åtgärder för att komma i balans även om obalansen är så stor del av vår omsättning, säger Ulla-Britt Hagström.

Vilken extern resurs handlar det om?

– Det har vi inte bestämt ännu.

Med anledning av det ekonomiska läget kommer Skas dessutom att göra en risk- och konsekvensanalys tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sommarsiffror

Årets semesterperiod kostade åtta miljoner kronor i extrapass och förskjutna semestrar, vilket var 6,5 miljoner mindre än året innan. Sjukfrånvaron bland personalen ökade med 0,55 procentenheter.

101 vårdskador registrerades, vilket var drygt 20 fler än året innan. Kommunerna lämnade in 141 avvikelser, motsvarande tid året innan var det 140. Under de flesta av semesterdagarna var det brist på vårdplatser inom kirurgi och medicin, vilket medförde att externa vårdplatser fick öppnas. Antalet utlokaliserade patienter, som fick vårdas på en annan avdelning, var fler än förra sommaren.

Stängningen av medicinavdelningen i Falköping bidrag till att det var 200 färre ambulanstransporter mellan sjukhusorterna, jämfört med sommaren 2014.

Invigning

I samband med styrelsemötet invigdes iden gemensamma mottagningen för internmedicin vid Skaraborgs sjukhus Mariestad.

– Vi får inte glömma att det händer mycket positivt inom Skas, säger Ulla-Britt Hagström.