31 okt 2015 17:05

31 okt 2015 17:07

Ljus för nära och kära

SKÖVDE: Alla helgons dag

Alla helgons dag är en dag att minnas nära och kära som lämnat jordelivet. Ofta görs det genom att smycka gravar och tända ljus.

Alla helgons dag är sedan 1953 en allmän helgdag och firas alltid på en lördag mellan den 31 oktober och 6 november. Alla helgona-helgen är en helg då vi minns nära och kära som inte längre finns bland oss. Gravar smyckas på kyrkogården och man tänder ljus.

Det var många som tände ljus på lördagen, bland annat S:ta Birgittas kyrkogård som är stor till ytan.

Kyrkor öppna

Förutom att tända ljus och smycka gravar kan den som vill också besöka en kyrka och/eller ett kapell. Många hålls öppna den här helgen för den som vill sitta ner, lyssna på musik eller tända ett ljus.

Valmöjligheterna var stora för detta i Skövde. Enligt Svenska kyrkans hemsida hölls till exempel S:ta Birgittas kapell öppet under lördagen. Där fanns möjlighet att prata med en diakon. Det var också information om och visning av både kapellet och krematoriet vid två tillfällen. Det hölls en musikandakt under dagen och en allhelgonavesper på kvällen.

I S:ta Helena kyrka var det musik i allhelgonatid. Våmbs kyrka hölls öppen, där fanns det också möjlighet att prata med en diakon och det hölls en gudstjänst.

Även under söndagen är det mycket som händer i kyrkorna i Skövde.

Alla helgons dag är sedan 1953 en allmän helgdag och firas alltid på en lördag mellan den 31 oktober och 6 november. Alla helgona-helgen är en helg då vi minns nära och kära som inte längre finns bland oss. Gravar smyckas på kyrkogården och man tänder ljus.

Det var många som tände ljus på lördagen, bland annat S:ta Birgittas kyrkogård som är stor till ytan.

Kyrkor öppna

Förutom att tända ljus och smycka gravar kan den som vill också besöka en kyrka och/eller ett kapell. Många hålls öppna den här helgen för den som vill sitta ner, lyssna på musik eller tända ett ljus.

Valmöjligheterna var stora för detta i Skövde. Enligt Svenska kyrkans hemsida hölls till exempel S:ta Birgittas kapell öppet under lördagen. Där fanns möjlighet att prata med en diakon. Det var också information om och visning av både kapellet och krematoriet vid två tillfällen. Det hölls en musikandakt under dagen och en allhelgonavesper på kvällen.

I S:ta Helena kyrka var det musik i allhelgonatid. Våmbs kyrka hölls öppen, där fanns det också möjlighet att prata med en diakon och det hölls en gudstjänst.

Även under söndagen är det mycket som händer i kyrkorna i Skövde.