01 nov 2015 19:01

01 nov 2015 19:01

Klippdalen ger miljonförlust

SKÖVDE

Nya bostadsområdet Klippdalen kommer innebära en förlust för Skövde kommun. Normalt ska exploateringskostnaderna täckas av intäkter från tomtförsäljningen, men här går inte kalkylen i hop.

– Orsaken är att vi håller tillbaka två villatomter för att inte stänga möjligheter i närliggande områden. I ett senare läge kommer de att säljas, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Klippdalen är en mindre del av ett större utbyggnadsområde för Dälderna.

Nya bostadsområdet Klippdalen kommer innebära en förlust för Skövde kommun. Normalt ska exploateringskostnaderna täckas av intäkter från tomtförsäljningen, men här går inte kalkylen i hop.

– Orsaken är att vi håller tillbaka två villatomter för att inte stänga möjligheter i närliggande områden. I ett senare läge kommer de att säljas, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Klippdalen är en mindre del av ett större utbyggnadsområde för Dälderna.