02 nov 2015 13:21

02 nov 2015 13:21

50 bostäder planeras vid stadshuspark

Sektors samhällsbyggnad får uppdraget att ta fram en detaljplan för kvarteret Plåtslagaren.

Det är parkeringen mellan Gamla skolan och Stadshuset. Parken där ska inte bebyggas utan bara parkeringen.

50 bostäder planeras. Kommunen har fört diskussioner med HSB, men i dag finns inget färdigt markanvisningsavtal.

Det är parkeringen mellan Gamla skolan och Stadshuset. Parken där ska inte bebyggas utan bara parkeringen.

50 bostäder planeras. Kommunen har fört diskussioner med HSB, men i dag finns inget färdigt markanvisningsavtal.