02 nov 2015 13:21

02 nov 2015 13:21

Kommunen flyttar väg för slakteriet

Skövde kommun är beredd att flytta Norra Aspelundsvägen för att bana väg för en utbyggnad av Skövde slakteri.

Vägen flyttas 320 meter närmare Östra leden för att slakteriområdet ska kunna expandera. Skövde slakteri AB vill framför allt expandera sin styckningsverksamhet.

Det föreslås i det pågående arbetet med en ny detaljplan. I samrådet kom 17 synpunkter. Nu ställs planen ut för granskning.

Vägen flyttas 320 meter närmare Östra leden för att slakteriområdet ska kunna expandera. Skövde slakteri AB vill framför allt expandera sin styckningsverksamhet.

Det föreslås i det pågående arbetet med en ny detaljplan. I samrådet kom 17 synpunkter. Nu ställs planen ut för granskning.