02 nov 2015 08:13

02 nov 2015 08:40

Rättegången fortsätter - förhörs om mötet vid Martorp

Rättegången mot 35-åringen fortsätter på måndagen med flera vittnesförhör. En representant från Missing people ska bland annat höras om när 35-åringen kontaktade honom vid sökningarna på Martorp i ett, vad åklagaren hävdar, försök att få dem att inte söka där.

Rättegången mot den moråtalade 35-åringen går på måndagen in på sin fjärde dag. Dagen ägnas åt ett tiotal vittnesförhör.

Bland andra har vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm kallat den representant från Missing people som 35-åringen ska ha samtalat med vid Martoprs gård. Åklagaren hävdar att 35-åringen talade med honom i ett försök att få Missing people att inte söka på gården, han sade att militären redan sökt där. På Martorps gård hittades senare Lisa Holm död i en arbetsbod bakom gården, just intill återfanns också hennes jacka och mopedhjälm i en rishög.

Åklagaren har också kallat en professor angående motivbild och en polis från gärningsmannaprofilgruppen gällande slutsatser som drogs i inledningsskedet av utredningen avseende profil på en eventuell gärningsman.

Även rättsläkaren i ärendet har kallats, han ska berätta om sina iakttagelser vid den rättsmedicinska obduktionen.

På advokat Inger Rönnbäcks begäran kommer också ett par vittnen att höras. Det handlar bland annat om en före detta kriminalkommissarie som ska höras om sina synpunkter på förundersökningen. En specialist i rättsmedicin ska också höras angående obduktionen.

 

Rättegången mot den moråtalade 35-åringen går på måndagen in på sin fjärde dag. Dagen ägnas åt ett tiotal vittnesförhör.

Bland andra har vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm kallat den representant från Missing people som 35-åringen ska ha samtalat med vid Martoprs gård. Åklagaren hävdar att 35-åringen talade med honom i ett försök att få Missing people att inte söka på gården, han sade att militären redan sökt där. På Martorps gård hittades senare Lisa Holm död i en arbetsbod bakom gården, just intill återfanns också hennes jacka och mopedhjälm i en rishög.

Åklagaren har också kallat en professor angående motivbild och en polis från gärningsmannaprofilgruppen gällande slutsatser som drogs i inledningsskedet av utredningen avseende profil på en eventuell gärningsman.

Även rättsläkaren i ärendet har kallats, han ska berätta om sina iakttagelser vid den rättsmedicinska obduktionen.

På advokat Inger Rönnbäcks begäran kommer också ett par vittnen att höras. Det handlar bland annat om en före detta kriminalkommissarie som ska höras om sina synpunkter på förundersökningen. En specialist i rättsmedicin ska också höras angående obduktionen.