02 nov 2015 06:00

02 nov 2015 06:00

Ungdomsenkät ökar inflytande

LUPP

Hur ser ungdomars situation ut och hur ser de själva på detta? Just nu svarar åttondeklassare och tvåor på gymnasiet på en LUPP-enkät som delas ut av kommunen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Syftet är att öka ungas inflytande i samhället då politiken kan utformas med denna som grund.

Enkäten tar upp frågor om familj, fritid, politik, samhälle, trygghet, skola, hälsa, arbete och framtid. Alla svar är anonyma.

Hur ser ungdomars situation ut och hur ser de själva på detta? Just nu svarar åttondeklassare och tvåor på gymnasiet på en LUPP-enkät som delas ut av kommunen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Syftet är att öka ungas inflytande i samhället då politiken kan utformas med denna som grund.

Enkäten tar upp frågor om familj, fritid, politik, samhälle, trygghet, skola, hälsa, arbete och framtid. Alla svar är anonyma.

  • Rikard Jansson