03 nov 2015 18:30

03 nov 2015 19:17

Deltar på kvalitetsmässa

GÖTEBORG

Skövde kommun deltar på Kvalitetsmässan som genomförs vartannat år i Göteborg. Den är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Den är också en viktig mötesplats för offentlig sektor. Temat för årets kvalitetsmässa är ”Svenska utmaningar” och Skövde kommun deltar under seminariedelen med sitt nominerade bidrag till Götapriset. Det nominerade bidraget är en utvecklad e-tjänst för en säker, effektiv och elektronisk lösning för den gemensamma socialjouren i Skaraborg, där 15 kommuner gått samman. Skövde kommun ställer även ut med en monter på mässan där kommunens arbete med bland annat digitalisering presenteras. Målsättningen med deltagandet är att knyta kontakter och att lära av andra.

Skövde kommun deltar på Kvalitetsmässan som genomförs vartannat år i Göteborg. Den är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Den är också en viktig mötesplats för offentlig sektor. Temat för årets kvalitetsmässa är ”Svenska utmaningar” och Skövde kommun deltar under seminariedelen med sitt nominerade bidrag till Götapriset. Det nominerade bidraget är en utvecklad e-tjänst för en säker, effektiv och elektronisk lösning för den gemensamma socialjouren i Skaraborg, där 15 kommuner gått samman. Skövde kommun ställer även ut med en monter på mässan där kommunens arbete med bland annat digitalisering presenteras. Målsättningen med deltagandet är att knyta kontakter och att lära av andra.