03 nov 2015 21:00

03 nov 2015 21:00

Kontrollerar cyklister

Många använder inte cykellyse

Den som ger sig ut på en cykeltur under vecka 45 bör se över sin cykel så att lampor och reflexer är i tipptopp form. Då undviks nämligen ett onödigt möte med kontrollanter från polisen och NTF.

Vintertiden är här och mörkret sänker sig allt tidigare över Skövde. Därmed blir det allt svårare att se allt och alla som rör sig i trafiken. En cykel ska därför vara utrustad med en lampa i fram, en lampa i bak och reflexer som snurrar i hjulen.

– Det här är viktigt för att minska dödligheten i trafiken, säger Torbjörn Forsell som är verksamhetschef på NTF Skaraborg och tillägger:

– Fem till tio procent av alla som dör i trafiken är just cyklister.

Öka medvetandet

Tillsammans med poliserna Niklas Olsson och Pär Liljeblad kontrollerar Torbjörn Forsell cyklister i Skaraborg lite extra under hela veckan.

– Vi vill öka människors medvetenhet om att det alltid är de själva som är ansvariga för att cykeln de använder är laglig att cykla på, säger Pär Liljeblad.

– Även om de bara har lånat cykeln av en kompis så är det cyklisten som är ansvariga och får ta boten, tillägger han och syftar på en ung man som han precis stoppat.

– För bötesbeloppet skulle de få jättefina lampor att sätta på cykeln och då är kunde de ha kostat på den det med en gång i stället, säger Forsell.

Medveten chansning

Även om de alla tre tror att en stor del handlar om ren okunskap så tror de även att många tar en medveten chansning.

– Många tänker nog att risken att de ska åka fast är så liten så de väljer att chansa i stället för att sätta rätt belysning, säger Niklas Olsson.

Annat perspektiv

Pär Liljeblad tror nog även att en anledning till att så få saknar korrekt utrustning är att de helt enkelt tror att de syns bättre än vad de gör.

– Eftersom man som cyklist själv ser trafiken relativt bra så tror nog många att även bilisterna ser lika bra, men det blir ett annat perspektiv i en bil, menar han.

Bländande bilar

Exempelvis kan faktorer som en blötvägbana, bländade bilar och en dålig vindruta göra att bilisterna har svårare att se cyklister och gångtrafikanter.

En av de som är medveten om trafikens faror är cyklisten Milos. Han blev under tisdagskvällen stannad enbart för att få beröm för en väl upplyst cykel.

– Man måste tänka på att det är många som har svårt att se, så jag har fem lampor, säger han.

Vintertiden är här och mörkret sänker sig allt tidigare över Skövde. Därmed blir det allt svårare att se allt och alla som rör sig i trafiken. En cykel ska därför vara utrustad med en lampa i fram, en lampa i bak och reflexer som snurrar i hjulen.

– Det här är viktigt för att minska dödligheten i trafiken, säger Torbjörn Forsell som är verksamhetschef på NTF Skaraborg och tillägger:

– Fem till tio procent av alla som dör i trafiken är just cyklister.

Öka medvetandet

Tillsammans med poliserna Niklas Olsson och Pär Liljeblad kontrollerar Torbjörn Forsell cyklister i Skaraborg lite extra under hela veckan.

– Vi vill öka människors medvetenhet om att det alltid är de själva som är ansvariga för att cykeln de använder är laglig att cykla på, säger Pär Liljeblad.

– Även om de bara har lånat cykeln av en kompis så är det cyklisten som är ansvariga och får ta boten, tillägger han och syftar på en ung man som han precis stoppat.

– För bötesbeloppet skulle de få jättefina lampor att sätta på cykeln och då är kunde de ha kostat på den det med en gång i stället, säger Forsell.

Medveten chansning

Även om de alla tre tror att en stor del handlar om ren okunskap så tror de även att många tar en medveten chansning.

– Många tänker nog att risken att de ska åka fast är så liten så de väljer att chansa i stället för att sätta rätt belysning, säger Niklas Olsson.

Annat perspektiv

Pär Liljeblad tror nog även att en anledning till att så få saknar korrekt utrustning är att de helt enkelt tror att de syns bättre än vad de gör.

– Eftersom man som cyklist själv ser trafiken relativt bra så tror nog många att även bilisterna ser lika bra, men det blir ett annat perspektiv i en bil, menar han.

Bländande bilar

Exempelvis kan faktorer som en blötvägbana, bländade bilar och en dålig vindruta göra att bilisterna har svårare att se cyklister och gångtrafikanter.

En av de som är medveten om trafikens faror är cyklisten Milos. Han blev under tisdagskvällen stannad enbart för att få beröm för en väl upplyst cykel.

– Man måste tänka på att det är många som har svårt att se, så jag har fem lampor, säger han.

  • Anna Leijon