03 nov 2015 18:40

04 nov 2015 09:35

"Ska dömas för mord"

Mordrättegången avslutad - åklagaren yrkade på livstids fängelse

Det finns inga tveksamheter om vem som är gärningsmannen, hävdade vice chefsåklagaren Lars-Göran Wennerholm och yrkade därför att 35-åringen ska dömas till livstids fängelse för mord.
– Det är styrkt bortom allt rimligt tvivel, sade åklagaren i sitt slutanförande.

Rättegången mot den 35-åringen som misstänks för mordet på Lisa Holm inleddes i onsdags. Tisdagen var den femte och sista rättegångsdagen, dagen för parternas slutanföranden. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm radade upp argument om varför mannen ska dömas för mord.

Livstids fängelse

– Det finns en mängd försvårande omständigheter, påföljden måste bli livstids fängelse.

Åklagaren hävdade att det otvetydigt är 35-åringen som är gärningsmannen och att han på söndagskvällen den 7 juni lockade in Lisa i ladan mittemot kaféet. Där övermannade han henne och dödade henne slutligen. Därefter kördes kroppen till gården Martorp där han tryckte in den i ett trångt klädskåp i en arbetsbod.

– Helhetsbilden, när detta pussel av uppgifter lagts, är att det är en omfattande och övertygande bevisning mot honom. Men exakt hur det har gått till vet jag inte, det jag säger är bara ett sannolikt scenario. De exakta svaren har den åtalade.

– Han har nekat till händelsen, i förhör, vid häktningsförhandlingar och nu under rättegången. Detta gjorde han trots att han i torsdags blev överbevisad gällande en händelse som definitivt kan kopplas till mordet på Lisa.

Viktigt vittne

Wennerholm beskrev hur ett vittne under rättegången pekade ut honom som den man som dagen före Lisas försvinnande stoppade henne när hon var ute och joggande i närheten av Blomberg, han försökte få med henne in i sin bil.

– Det var en näst intill fysik reaktion när hon tittade på honom i tingssalen.

Därefter gick Wennerholm igenom olika iakttagelser av 35-åringens bil och hur den har körts i området vid aktuella tidpunkter. Han tog upp att det finns tio dna-spår från honom på Lisas kläder, spår från honom och Lisa på rep och tejp som använts vid mordet, blodspår på det rör där åklagaren hävdar att Lisa har hängts och ett hårstrå från Lisa vid röret. Wennerholm pekade också på vittnesuppgifter från experter som säger att gärningsmannen troligen hade lokalkännedom, att det med största sannolikhet är ett sexuellt motiv och att det inte är troligt att någon annan kunnat placera mannens dna på Lisas kläder.

”Otur och slump”

Familjens advokat Tore Brandtler överraskade alla i sitt slutanförande genom att vända på allt och se det som hänt i den åtalades perspektiv.

– Han säger ju att han är oskyldig, och då är det ju otur att den joggande kvinnan pekade ut honom, otur också att han inte har något alibi. Men okej då, han var hemma som han säger, vilken otur i så fall att hans bil sågs utanför ladan och även i hög fart på väg till Martorp. Slumpen och oturen fortsätter, när han säger till Missing people att han kommit till Martorp några dagar senare för ett leta mask, uppfattar mannen det som att han säger ”waste of time” att söka där.

Brandtler fortsatte på det åklagaren sagt om dna-träffar och andra spår från honom.

– Men nu överger vi det där med slump och otur för den tilltalade. Däremot hade Lisa en dödlig otur. Hon råkade ut för mannen mitt emot mig här i salen. Om inte detta är livstid när är det livstid då?

Rättegången mot den 35-åringen som misstänks för mordet på Lisa Holm inleddes i onsdags. Tisdagen var den femte och sista rättegångsdagen, dagen för parternas slutanföranden. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm radade upp argument om varför mannen ska dömas för mord.

Livstids fängelse

– Det finns en mängd försvårande omständigheter, påföljden måste bli livstids fängelse.

Åklagaren hävdade att det otvetydigt är 35-åringen som är gärningsmannen och att han på söndagskvällen den 7 juni lockade in Lisa i ladan mittemot kaféet. Där övermannade han henne och dödade henne slutligen. Därefter kördes kroppen till gården Martorp där han tryckte in den i ett trångt klädskåp i en arbetsbod.

– Helhetsbilden, när detta pussel av uppgifter lagts, är att det är en omfattande och övertygande bevisning mot honom. Men exakt hur det har gått till vet jag inte, det jag säger är bara ett sannolikt scenario. De exakta svaren har den åtalade.

– Han har nekat till händelsen, i förhör, vid häktningsförhandlingar och nu under rättegången. Detta gjorde han trots att han i torsdags blev överbevisad gällande en händelse som definitivt kan kopplas till mordet på Lisa.

Viktigt vittne

Wennerholm beskrev hur ett vittne under rättegången pekade ut honom som den man som dagen före Lisas försvinnande stoppade henne när hon var ute och joggande i närheten av Blomberg, han försökte få med henne in i sin bil.

– Det var en näst intill fysik reaktion när hon tittade på honom i tingssalen.

Därefter gick Wennerholm igenom olika iakttagelser av 35-åringens bil och hur den har körts i området vid aktuella tidpunkter. Han tog upp att det finns tio dna-spår från honom på Lisas kläder, spår från honom och Lisa på rep och tejp som använts vid mordet, blodspår på det rör där åklagaren hävdar att Lisa har hängts och ett hårstrå från Lisa vid röret. Wennerholm pekade också på vittnesuppgifter från experter som säger att gärningsmannen troligen hade lokalkännedom, att det med största sannolikhet är ett sexuellt motiv och att det inte är troligt att någon annan kunnat placera mannens dna på Lisas kläder.

”Otur och slump”

Familjens advokat Tore Brandtler överraskade alla i sitt slutanförande genom att vända på allt och se det som hänt i den åtalades perspektiv.

– Han säger ju att han är oskyldig, och då är det ju otur att den joggande kvinnan pekade ut honom, otur också att han inte har något alibi. Men okej då, han var hemma som han säger, vilken otur i så fall att hans bil sågs utanför ladan och även i hög fart på väg till Martorp. Slumpen och oturen fortsätter, när han säger till Missing people att han kommit till Martorp några dagar senare för ett leta mask, uppfattar mannen det som att han säger ”waste of time” att söka där.

Brandtler fortsatte på det åklagaren sagt om dna-träffar och andra spår från honom.

– Men nu överger vi det där med slump och otur för den tilltalade. Däremot hade Lisa en dödlig otur. Hon råkade ut för mannen mitt emot mig här i salen. Om inte detta är livstid när är det livstid då?