04 nov 2015 09:12

04 nov 2015 09:12

Ny busshållsplats

En ny busshållsplats kommer byggas vid korsningen Nolhagavägen och Jonstorpsgatan.

Den befintliga gång och cykelvägen leds om bakom busshållplatsen och en ny gångväg till anläggs även på den västra sidan. Arbetet beräknas vara färdigt i december.

Den befintliga gång och cykelvägen leds om bakom busshållplatsen och en ny gångväg till anläggs även på den västra sidan. Arbetet beräknas vara färdigt i december.