04 nov 2015 10:04

04 nov 2015 10:04

Ny busshållsplats och pendelparkering

I samverkan med Västtrafik bygger Skövde kommun en ny busshållsplats med tillhörande pendelparkering i Lerdala.

Busshållplatsen kommer vara belägen på fastigheten där det tidigare funnits en bensinstation och kommer att utrustas med väderskydd, cykeltak och vara anpassad för funktionshindrade. Syftet med den nya hållplatsen är att bidra till ett mer tillgängligt transportsystem för de boende. Arbetet beräknas vara klart januari 2016.

Busshållplatsen kommer vara belägen på fastigheten där det tidigare funnits en bensinstation och kommer att utrustas med väderskydd, cykeltak och vara anpassad för funktionshindrade. Syftet med den nya hållplatsen är att bidra till ett mer tillgängligt transportsystem för de boende. Arbetet beräknas vara klart januari 2016.