04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Nya mynt ställer krav på åtgärder

Parkeringsautomaterna behöver förändras nästa år

I oktober nästa år införs tre nya mynt i Sverige och det får konsekvenser. Bland annat måste 25 parkeringsautomater i Skövde kommun uppgraderas för att kunna ta emot de nya mynten.
Något beslut har ännu inte tagits men det finns olika tankar i kommunen på hur man ska hantera frågan.

Just nu genomförs en förändring av betalningsmedlen i Sverige efter att Riksbanken beslutat om att införa nya sedlar och mynt. Några av de nya sedlarna (20, 50, 200 och 1 000) är redan ute i handeln men i oktober 2016 ges även de tre nya mynten (1, 2, 5) ut. Det får konsekvenser på flera sätt. Bland annat innebär det att parkeringsautomaterna i Skövde måste förändras.

– Vi behöver bygga om eller programmera om dem när de nya mynten träder i kraft, säger Ingvar Johansson som är ingenjör/trafikhandläggare på Skövde Kommun.

I Skövde kommun är det 25 parkeringsautomater som berörs av förändringen.

– Det finns olika tankar på hur vi ska göra men vi har ännu inte tagit något beslut. Det behöver vi snart göra för att vi ska kunna ha de nya parkeringsautomaterna klara i tid när mynten kommer nästa år, säger Ingvar Johansson.

Innebär kostnader

Johansson berättar att en omprogrammering av de befintliga parkeringsautomaterna för att de ska kunna ta de nya mynten innebär kostnader på 6 000 kronor för varje automat.

– Vi får prioritera och se om vi behöver bygga om alla parkeringsautomater. Vi får se över var det behövs mest och se till kostnadsläget. På de platser som vi har flera olika typer av automater kanske vi gör om några för att kunna betala med kort eller sms, säger Johansson.

Måste vidta åtgärder

I dag går det att betala parkeringsavgifter i Skövde kommun med mynt, betalkort eller sms-biljett.

När de nya mynten träder ikraft måste myntautomaterna åtgärdas på något sätt.

– Oavsett var vi hamnar måste vi göra åtgärder som medför kostnader för oss på ett eller annat sätt.

Ett beslut i frågan måste komma snart om automaterna ska kunna användas när de nya mynten kommer ut på marknaden, enligt Johansson.

– Vi måste börja bygga om automaterna så att de är klara till sommaren.

De gamla mynten är dock fortsatt användbara under en övergångsperiod och upphör att gälla först efter den 30 juni 2017.

Just nu genomförs en förändring av betalningsmedlen i Sverige efter att Riksbanken beslutat om att införa nya sedlar och mynt. Några av de nya sedlarna (20, 50, 200 och 1 000) är redan ute i handeln men i oktober 2016 ges även de tre nya mynten (1, 2, 5) ut. Det får konsekvenser på flera sätt. Bland annat innebär det att parkeringsautomaterna i Skövde måste förändras.

– Vi behöver bygga om eller programmera om dem när de nya mynten träder i kraft, säger Ingvar Johansson som är ingenjör/trafikhandläggare på Skövde Kommun.

I Skövde kommun är det 25 parkeringsautomater som berörs av förändringen.

– Det finns olika tankar på hur vi ska göra men vi har ännu inte tagit något beslut. Det behöver vi snart göra för att vi ska kunna ha de nya parkeringsautomaterna klara i tid när mynten kommer nästa år, säger Ingvar Johansson.

Innebär kostnader

Johansson berättar att en omprogrammering av de befintliga parkeringsautomaterna för att de ska kunna ta de nya mynten innebär kostnader på 6 000 kronor för varje automat.

– Vi får prioritera och se om vi behöver bygga om alla parkeringsautomater. Vi får se över var det behövs mest och se till kostnadsläget. På de platser som vi har flera olika typer av automater kanske vi gör om några för att kunna betala med kort eller sms, säger Johansson.

Måste vidta åtgärder

I dag går det att betala parkeringsavgifter i Skövde kommun med mynt, betalkort eller sms-biljett.

När de nya mynten träder ikraft måste myntautomaterna åtgärdas på något sätt.

– Oavsett var vi hamnar måste vi göra åtgärder som medför kostnader för oss på ett eller annat sätt.

Ett beslut i frågan måste komma snart om automaterna ska kunna användas när de nya mynten kommer ut på marknaden, enligt Johansson.

– Vi måste börja bygga om automaterna så att de är klara till sommaren.

De gamla mynten är dock fortsatt användbara under en övergångsperiod och upphör att gälla först efter den 30 juni 2017.