04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Sjukhuskök uppgraderas

MAT SKARABORG

Sedan oktober är regionens sjukhuskök, inklusive köket på Skaraborgs sjukhus i Skövde, krav-certifierade.

Certifieringen innebär bland annat att personalen ska ha vissa kunskaper, minst 25 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och av dem ska hälften vara krav-märkta, leverantörerna ska vara Iso-certifierade, rengöringsmedlen ska vara godkända, olika rutiner ska säkras och gästerna ska få en tydlig information om vilka produkter som är ekologiska och/eller krav-märkta.

– Vi vill visa våra kunder att vi satsar på ekologiska livsmedel och att vi har en hög kvalitet på våra produkter, säger Linda Martinsson, enhetschef för regionens måltidsservice, i ett pressmeddelande.

Certifieringen kommer att följas upp. Mängden och typen av råvaror kontrolleras minst en gång per år. Den ekologiska märkningen ska vara tydlig och kontrolleras systematiskt.

Sedan oktober är regionens sjukhuskök, inklusive köket på Skaraborgs sjukhus i Skövde, krav-certifierade.

Certifieringen innebär bland annat att personalen ska ha vissa kunskaper, minst 25 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och av dem ska hälften vara krav-märkta, leverantörerna ska vara Iso-certifierade, rengöringsmedlen ska vara godkända, olika rutiner ska säkras och gästerna ska få en tydlig information om vilka produkter som är ekologiska och/eller krav-märkta.

– Vi vill visa våra kunder att vi satsar på ekologiska livsmedel och att vi har en hög kvalitet på våra produkter, säger Linda Martinsson, enhetschef för regionens måltidsservice, i ett pressmeddelande.

Certifieringen kommer att följas upp. Mängden och typen av råvaror kontrolleras minst en gång per år. Den ekologiska märkningen ska vara tydlig och kontrolleras systematiskt.