04 nov 2015 08:11

04 nov 2015 08:11

Uppdatering av P-infosystem

Systemet för parkeringsinformation kommer att uppdateras meddelar Skövde kommun.

Detta innebär att det befintliga parkeringsinformationssystemet kommer kompletteras och moderniseras. Ytterligare två parkeringar inkluderas i systemet, vilket innebär att även parkeringshuset i Commerce och SLA-parkeringen kommer att finnas med på tavlorna. Arbetet beräknas vara färdigt under vecka 48 och till dess är visa delar avstängda.

 

Detta innebär att det befintliga parkeringsinformationssystemet kommer kompletteras och moderniseras. Ytterligare två parkeringar inkluderas i systemet, vilket innebär att även parkeringshuset i Commerce och SLA-parkeringen kommer att finnas med på tavlorna. Arbetet beräknas vara färdigt under vecka 48 och till dess är visa delar avstängda.