05 nov 2015 18:00

05 nov 2015 19:36

Nytt rum för studier och lugn invigdes

Biblioteket på högskolan har fått ny avdelning

Med runt tusen besökare om dagen har högskolebiblioteket haft behov av större utrymmen. Därför har en studieavdelning byggts till, nu färdigt att användas. Med bred teknisk potential kan den bli en favorit bland studenterna. På onsdagen invigdes Södra rummet.

En del av högskolebiblioteket har blivit ordentligt upprustat. Det som i dag kallas Södra rummet huserade från början annan verksamhet. Avdelningen har varit eftersatt sedan biblioteket genomgick en omfattande restaurering 2011.

Men tiden var snart kommen när även denna del skulle fräschas upp. Sedan i våras har arbetet varit i gång och Södra rummet fullbordades nu i höst.

För att göra avdelningen attraktiv och funktionell har man tagit hjälp av dem som har störst intresse av det, nämligen studenterna.

Genom att rådfråga dem, exempelvis genom enkäter, har Södra rummet fått det utseende det har i dag. Även namnet har tillkommit på det här sättet.

Modern teknik

Man har satsat på en excellent lärmiljö. Det handlar om att följa förändringarna som kommer i samband med teknikutvecklingen och ny kunskap om inlärningsprocessen. I huvudrummet finns fem stationära datorer och gott om uttag för bärbara sådana.

En grupp från personalen har arbetat tillsammans med arkitekterna för att utforma avdelningen.

Eftersom grupparbete till stor del ingår i utbildningarna har man ägnat stor tanke åt detta behov.

I de tre grupprummen, som upp till åtta personer kan boka in sig på, finns stora skärmar som man kan koppla upp datorerna till. Redan före invigningen lät man studenterna boka in sig och det visade sig vara populärt.

Dessutom har man ett tyst läsrum, inrett som en tågkupé med fåtöljer ställda åt samma håll.

Kostnaden är delad mellan Högskolan och fastighetsägaren Arne Lorentzon AB har bekostat ombyggnationen och anpassningen av lokalen.

På onsdagen var det dags att inviga. Södra rummet fylldes upp med besökare och det hela leddes av högskoledirektören Johan Almer och Aiat Almansour, ordförande för studentkåren. De höll tal, klippte bandet och skålade.

En del av högskolebiblioteket har blivit ordentligt upprustat. Det som i dag kallas Södra rummet huserade från början annan verksamhet. Avdelningen har varit eftersatt sedan biblioteket genomgick en omfattande restaurering 2011.

Men tiden var snart kommen när även denna del skulle fräschas upp. Sedan i våras har arbetet varit i gång och Södra rummet fullbordades nu i höst.

För att göra avdelningen attraktiv och funktionell har man tagit hjälp av dem som har störst intresse av det, nämligen studenterna.

Genom att rådfråga dem, exempelvis genom enkäter, har Södra rummet fått det utseende det har i dag. Även namnet har tillkommit på det här sättet.

Modern teknik

Man har satsat på en excellent lärmiljö. Det handlar om att följa förändringarna som kommer i samband med teknikutvecklingen och ny kunskap om inlärningsprocessen. I huvudrummet finns fem stationära datorer och gott om uttag för bärbara sådana.

En grupp från personalen har arbetat tillsammans med arkitekterna för att utforma avdelningen.

Eftersom grupparbete till stor del ingår i utbildningarna har man ägnat stor tanke åt detta behov.

I de tre grupprummen, som upp till åtta personer kan boka in sig på, finns stora skärmar som man kan koppla upp datorerna till. Redan före invigningen lät man studenterna boka in sig och det visade sig vara populärt.

Dessutom har man ett tyst läsrum, inrett som en tågkupé med fåtöljer ställda åt samma håll.

Kostnaden är delad mellan Högskolan och fastighetsägaren Arne Lorentzon AB har bekostat ombyggnationen och anpassningen av lokalen.

På onsdagen var det dags att inviga. Södra rummet fylldes upp med besökare och det hela leddes av högskoledirektören Johan Almer och Aiat Almansour, ordförande för studentkåren. De höll tal, klippte bandet och skålade.

  • Jesper Sydhagen