05 nov 2015 13:04

05 nov 2015 13:04

Stökigt i stadshuset - kontaktcenter byggs

Ett kontaktcenter, en ny entré och mer liv i Snipen. Det blir det när stadshuset i Skövde byggs om. Nästa vecka öppnar en tillfällig entré på baksidan.

”Snart blir det mycket enklare. Men först blir det lite svårare.” Så står det på Skövde kommuns hemsida och det handlar om byggnationen av ett kontaktcenter i Skövde stadshus. En byggnation som gör att det kommer att vara lite stökigt under höst och vinter.

– Allmänheten berörs på det viset att, bortsett från stök, så flyttas huvudentrén temporärt redan nästa vecka, säger Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

Den kommer att finnas på baksidan av huset, mot Badhusgatan till. Entrén blir handikappanpassad med en ramp.

– I samband med det stänger vi huvudentrén och bygger om den också. Man tar bort snurran och dörren som finns intill och ersätter det med ett glasat vindfång med pardörrar.

Toaletterna i markplan finns inte under ombyggnationen, besökare hänvisas i stället till plan fem eller den avdelning som eventuellt besöks.

I huset kommer allmänheten, när byggnationen är klar, att mötas av en ny reception och ett kontaktcenter som är en ny funktion i stadshuset.

– All ingående korrenspondens landar i kontaktcentrat och flertalet ärenden kommer att besvaras där. Kan de inte besvaras där så kan de hänvisa vidare till enskild tjänsteman med specialkunskap.

Det kommer att finnas ett antal mindre mötesrum och utanför receptionen blir det arbetsplatser för allmänheten. Där kommer det också att finnas mycket information och Snipen ska bli en plats för möten, utställning och presskonferenser.

– Vi ska försöka få den att bli en livaktig yta som vänder sig till allmänheten.

Ingemar Linusson berättar att arbetet ska vara klart första februari. Totalt är budgeten på elva miljoner. Erlandssons bygg AB utför jobbet.

”Snart blir det mycket enklare. Men först blir det lite svårare.” Så står det på Skövde kommuns hemsida och det handlar om byggnationen av ett kontaktcenter i Skövde stadshus. En byggnation som gör att det kommer att vara lite stökigt under höst och vinter.

– Allmänheten berörs på det viset att, bortsett från stök, så flyttas huvudentrén temporärt redan nästa vecka, säger Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

Den kommer att finnas på baksidan av huset, mot Badhusgatan till. Entrén blir handikappanpassad med en ramp.

– I samband med det stänger vi huvudentrén och bygger om den också. Man tar bort snurran och dörren som finns intill och ersätter det med ett glasat vindfång med pardörrar.

Toaletterna i markplan finns inte under ombyggnationen, besökare hänvisas i stället till plan fem eller den avdelning som eventuellt besöks.

I huset kommer allmänheten, när byggnationen är klar, att mötas av en ny reception och ett kontaktcenter som är en ny funktion i stadshuset.

– All ingående korrenspondens landar i kontaktcentrat och flertalet ärenden kommer att besvaras där. Kan de inte besvaras där så kan de hänvisa vidare till enskild tjänsteman med specialkunskap.

Det kommer att finnas ett antal mindre mötesrum och utanför receptionen blir det arbetsplatser för allmänheten. Där kommer det också att finnas mycket information och Snipen ska bli en plats för möten, utställning och presskonferenser.

– Vi ska försöka få den att bli en livaktig yta som vänder sig till allmänheten.

Ingemar Linusson berättar att arbetet ska vara klart första februari. Totalt är budgeten på elva miljoner. Erlandssons bygg AB utför jobbet.