06 nov 2015 08:05

06 nov 2015 13:45

Skövde garnison tränar på Gotland

Trängregementet och P4 Skaraborgs regemente är just nu på plats för en försvarsövning på Gotland.

Med anledning av säkerhetsutvecklingen i närområdet har Sveriges riksdag och regering beslutat att återupprätta försvaret av Gotland. Därför genomför Försvarsmakten en övning mellan 2 och 12 november.

Flera förband har aktiverats och flyttats till Gotland. En av byggstenarna i Gotlands försvar är stridsvagnsförmågan, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

- Samövad personal med god insatsberedskap är en förutsättning för att vi ska kunna lösa den här typen av uppgift på ett trovärdigt sätt. Vi övar och tränar mycket, hela kedjan från enskild soldat till kompani och bataljon. Därför klarar vi detta under korta tidsförhållanden, säger kompanichef Pär Gånfält.

Snabb förflyttning

Trängregementets roll är att se till att förbanden har tillräckligt med ammunition, drivmedel och tillgång till sjukvård.

- Oavsett var i landet förbanden befinner sig har vi förmågan att snabbt organisera, förflytta oss och leverera det understöd de behöver, säger överstelöjtnant Kenneth Mattsson, övningsledare och ställföreträdande chef på Trängregementet.

Med anledning av säkerhetsutvecklingen i närområdet har Sveriges riksdag och regering beslutat att återupprätta försvaret av Gotland. Därför genomför Försvarsmakten en övning mellan 2 och 12 november.

Flera förband har aktiverats och flyttats till Gotland. En av byggstenarna i Gotlands försvar är stridsvagnsförmågan, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

- Samövad personal med god insatsberedskap är en förutsättning för att vi ska kunna lösa den här typen av uppgift på ett trovärdigt sätt. Vi övar och tränar mycket, hela kedjan från enskild soldat till kompani och bataljon. Därför klarar vi detta under korta tidsförhållanden, säger kompanichef Pär Gånfält.

Snabb förflyttning

Trängregementets roll är att se till att förbanden har tillräckligt med ammunition, drivmedel och tillgång till sjukvård.

- Oavsett var i landet förbanden befinner sig har vi förmågan att snabbt organisera, förflytta oss och leverera det understöd de behöver, säger överstelöjtnant Kenneth Mattsson, övningsledare och ställföreträdande chef på Trängregementet.