06 nov 2015 14:03

06 nov 2015 14:04

Tillgängliga bussresor

: Studiebesök för pensionär och funktionshindrade

I upplysningssyfte, för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla, anordnades på fredagen ett studiebesök. Deltagarna genomförde en bussresa runt staden, som avslutades vid Stadshuset. De fick nyttig information och möjlighet att påverka.

Funktionshinderrådet bjöd in Kommunala pensionsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor till studiebesöket.

Ulla-Britt Hagström är ordförande i rådet som arrangerade.

– Syftet är att motivera till att använda kollektivtrafiken, säger hon.

Hon tycker att det är viktigt att pensionärer och funktionshindrade får vara delaktiga i en sådan viktig fråga.

– Det handlar inte bara om att få råd, utan också att säga vad man vill ändra på

Tung biltrafik

Jan Bremer, chef för kollektivtrafik- och infrastrukturenheten, var också med under dagen. Han ser ett problem med det ökade bilåkandet i Skövde och menar att trafiken måste vara framkomlig för alla.

– En trafik vi vill utveckla ännu mer är kvartstrafik, så att staden krymper.

Att bussarna ska gå oftare är en lösning, men många har inte erfarenhet av åka över huvudtaget.

– Insteget att börja resa är ganska stort.

Därför var den här rundresan bra för nybörjare.

Resa runt Skövde

Man började studiebesöket på Resecentrum. Första delen av resan fokuserade på stadens handelsområden och följde linje 6.

Bussen passerade Elins esplanad mot Stallsiken. Sedan gick turen upp mot Lassagårdsgatan och därifrån tillbaka till Resecentrum längs linje 4.

De hann även med en sväng upp till sjukhuset med linje 2 innan man slutade på Stadshuset. Där fanns kundvärdar från Nobina redo att svara på frågor.

Folkhälsorådet var också på plats för att dela ut broddar till föreningarna lagom inför den kommande vintern.

Funktionshinderrådet bjöd in Kommunala pensionsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor till studiebesöket.

Ulla-Britt Hagström är ordförande i rådet som arrangerade.

– Syftet är att motivera till att använda kollektivtrafiken, säger hon.

Hon tycker att det är viktigt att pensionärer och funktionshindrade får vara delaktiga i en sådan viktig fråga.

– Det handlar inte bara om att få råd, utan också att säga vad man vill ändra på

Tung biltrafik

Jan Bremer, chef för kollektivtrafik- och infrastrukturenheten, var också med under dagen. Han ser ett problem med det ökade bilåkandet i Skövde och menar att trafiken måste vara framkomlig för alla.

– En trafik vi vill utveckla ännu mer är kvartstrafik, så att staden krymper.

Att bussarna ska gå oftare är en lösning, men många har inte erfarenhet av åka över huvudtaget.

– Insteget att börja resa är ganska stort.

Därför var den här rundresan bra för nybörjare.

Resa runt Skövde

Man började studiebesöket på Resecentrum. Första delen av resan fokuserade på stadens handelsområden och följde linje 6.

Bussen passerade Elins esplanad mot Stallsiken. Sedan gick turen upp mot Lassagårdsgatan och därifrån tillbaka till Resecentrum längs linje 4.

De hann även med en sväng upp till sjukhuset med linje 2 innan man slutade på Stadshuset. Där fanns kundvärdar från Nobina redo att svara på frågor.

Folkhälsorådet var också på plats för att dela ut broddar till föreningarna lagom inför den kommande vintern.

  • Jesper Sydhagen