08 nov 2015 20:40

08 nov 2015 20:41

Undersökning visar att fler är nöjda med sin skola

ENKÄT: Positiv utveckling

Den enkätundersökning som årligen genomförs på Falköpings skolor visar på en positiv utveckling. Fler elever är nöjda med sin skola på olika sätt.

En enkätundersökning bland Falköpings skolor genomförs varje år för att kartlägga elevernas skolgång. Årets undersökning visar att fler är nöjda med sin skola. Det är elever i årskurs fem, årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet som har deltagit i undersökningen.

Arbetsro och trivsel

Enkäten består av 28 olika frågor som tar upp frågor kring trivsel, arbetsro, skolmaten, och bemötande från lärare och personal. Falköpings kommun tycker sig se en positiv utveckling som bland annat visar på att fler känner arbetsro och trivs med både sina lärare och själva skolarbetet.

Starkt samband

Bland alla elever i årskurs fem och åtta är det i år 97 procent som säger att de trivs med sina lärare, en siffra som kan jämföras med förra året då samma fråga fick 95 procent positiva svar. Allt fler elever känner arbetsro i skolan och andelen har ökat från 79 procent förra året till 86 procent i år.

– Det finns säkert ett starkt samband mellan resultatet och det intensifierade arbete som bedrivs ute på många av våra grundskolor, skriver Falköpings kommun på sin hemsida om resultatet av undersökningen.

Något färre

Även upplevelsen av att trivas med själva skolarbetet har ökat något och till skillnad från förra årets 90 procent är det nu 92 procent som gillar arbetet.

Siffrorna för hur många som känner sig trygg i skolan och hur många som trivs i skolan som helhet är oförändrar och ligger kvar på fjorlårets 94 respektive 92 procent.

Däremot är det i år något färre elever som säger att de trivs med andra elever i skolan. Förra året låg denna siffra nämligen på 95 procent medan den i år har sjunkit till 94 procent.

En enkätundersökning bland Falköpings skolor genomförs varje år för att kartlägga elevernas skolgång. Årets undersökning visar att fler är nöjda med sin skola. Det är elever i årskurs fem, årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet som har deltagit i undersökningen.

Arbetsro och trivsel

Enkäten består av 28 olika frågor som tar upp frågor kring trivsel, arbetsro, skolmaten, och bemötande från lärare och personal. Falköpings kommun tycker sig se en positiv utveckling som bland annat visar på att fler känner arbetsro och trivs med både sina lärare och själva skolarbetet.

Starkt samband

Bland alla elever i årskurs fem och åtta är det i år 97 procent som säger att de trivs med sina lärare, en siffra som kan jämföras med förra året då samma fråga fick 95 procent positiva svar. Allt fler elever känner arbetsro i skolan och andelen har ökat från 79 procent förra året till 86 procent i år.

– Det finns säkert ett starkt samband mellan resultatet och det intensifierade arbete som bedrivs ute på många av våra grundskolor, skriver Falköpings kommun på sin hemsida om resultatet av undersökningen.

Något färre

Även upplevelsen av att trivas med själva skolarbetet har ökat något och till skillnad från förra årets 90 procent är det nu 92 procent som gillar arbetet.

Siffrorna för hur många som känner sig trygg i skolan och hur många som trivs i skolan som helhet är oförändrar och ligger kvar på fjorlårets 94 respektive 92 procent.

Däremot är det i år något färre elever som säger att de trivs med andra elever i skolan. Förra året låg denna siffra nämligen på 95 procent medan den i år har sjunkit till 94 procent.

  • Anna Leijon