09 nov 2015 18:06

09 nov 2015 18:13

Arbetet med ekonomin är redan igång

SKARABORG: Skas och nämnden ska samarbeta kring åtgärderna

Skaraborgs sjukhus ordförande Ulla-Britt Hagström (FP) utesluter inte strukturella förändringar för att få ordning på sin ansträngda ekonomi.
– Därför vi ska plocka in en extern resurs.

Skas har meddelat regionstyrelsens ägarutskott att det ekonomiska målet för 2015 inte kommer att nås. Just nu håller ledningen, tillsammans med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, på med en risk- och konsekvensanalys av det ekonomiska läget.

– Under nästa styrelsemöte (2-3 december) ska vi fundera på direktiv för den externa resurs som ska plockas in. Vi har redan tagit beslut om åtgärder som ska ge 109 miljoner på årsbasis, men det har inte ännu gett effekt, säger Ulla-Britt Hagström.

Vem ska ni ta hjälp av?

– Det vet vi inte ännu, först ska direktivet vara klart.

Utan kopplingar

Gunilla Druve Jansson (C) säger att det ska vara en processkunnig person, utan kopplingar till varken Skas eller nämnden.

– Men vi har redan påbörjat arbetet som regionstyrelsen tagit beslut om. Vi har hela tiden haft en god dialog med Skas, säger Druve Jansson.

När tror du Skas kan vara i ekonomisk balans?

– Helst skulle vi ha varit det redan nu, men i hela regionen har det anställts 600 ytterligare det senaste året. Det driver kostnader.

Samtidigt ska primärvårdsstyrelsen se över Närhälsans struktur, vilket innebär att offentliga vårdcentraler utan ekonomisk balans riskerar att avvecklas.

– De får genomlysa problemet och återkomma. Närhälsans enheter borde kanske kunna samarbeta mer. Samtidigt är det ett antal som haft problem under en lång tid, de dras med att de inte kan få tag på tillräckligt med distriktsläkare. Det är ett problem som finns i hela landet.

Skas har meddelat regionstyrelsens ägarutskott att det ekonomiska målet för 2015 inte kommer att nås. Just nu håller ledningen, tillsammans med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, på med en risk- och konsekvensanalys av det ekonomiska läget.

– Under nästa styrelsemöte (2-3 december) ska vi fundera på direktiv för den externa resurs som ska plockas in. Vi har redan tagit beslut om åtgärder som ska ge 109 miljoner på årsbasis, men det har inte ännu gett effekt, säger Ulla-Britt Hagström.

Vem ska ni ta hjälp av?

– Det vet vi inte ännu, först ska direktivet vara klart.

Utan kopplingar

Gunilla Druve Jansson (C) säger att det ska vara en processkunnig person, utan kopplingar till varken Skas eller nämnden.

– Men vi har redan påbörjat arbetet som regionstyrelsen tagit beslut om. Vi har hela tiden haft en god dialog med Skas, säger Druve Jansson.

När tror du Skas kan vara i ekonomisk balans?

– Helst skulle vi ha varit det redan nu, men i hela regionen har det anställts 600 ytterligare det senaste året. Det driver kostnader.

Samtidigt ska primärvårdsstyrelsen se över Närhälsans struktur, vilket innebär att offentliga vårdcentraler utan ekonomisk balans riskerar att avvecklas.

– De får genomlysa problemet och återkomma. Närhälsans enheter borde kanske kunna samarbeta mer. Samtidigt är det ett antal som haft problem under en lång tid, de dras med att de inte kan få tag på tillräckligt med distriktsläkare. Det är ett problem som finns i hela landet.