10 nov 2015 06:00

10 nov 2015 06:49

Akademiker från Afrika här på besök

Svensk-afrikansk konferens på högskolan

Högskolan i Skövde fokuserar på att knyta närmare kontakter med universitet i Afrika. Under två dagar samlas svenska och afrikanska akademiker på högskolan för en konferens som syftar till att vidareutveckla samarbetet. Även Ghanas utbildningsminister är på plats.

Att Högskolan i Skövde prioriterar arbete mot just Afrika har sin bakgrund i kontinentens snabba utveckling. För detta har högskolan mottagit ett stipendium från STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, som också är medarrangör till den aktuella konferensen.

Elevutbyten

Med stipendiepengarna har högskolan bland annat kunnat finansiera elevutbyten med en rad afrikanska högskolor.

Efter en lyckad konferens tidigare i år i Tanzania har högskolan och STINT beslutat att förlägga en ny konferens i Skövde. Att rektorer, vicerektorer och andra akademiker från Afrika nu är i Skövde är en höjdpunkt på det pågående projektet.

Hållbara samarbeten

Temat för den svensk-afrikanska konferensen är ”hållbara samarbeten mellan svenska och afrikanska högskolor”. Den ska samla de inblandade skolorna och myndigheterna för att diskutera områdena för samarbete och möjligheterna att upprätthålla det.

Deltagarna under konferensen får tillfälle att lyssna på intressanta talare, lära mer om samarbetena och lära känna kollegor från andra universitet.

Afrikanska länder

De kommer från flera afrikanska länder: Kenya, Etiopien, Tanzania, Sydafrika, Nigeria, Ghana och Rwanda. Alla svenska lärosäten har fått inbjudan och dessutom finns gäster från USA och Finland.

Konferensen består av flera aktiviteter och den mesta tiden på måndagen utgjordes av föreläsningar av både svenska och afrikanska representanter. På förmiddagen hälsades deltagarna välkomna av högskolans prodekan Jan Zirk och rektor Sigbritt Karlsson.

Utbildningsminister

Sedan talade Sveriges högsta universitetstjänsteman, universitetskansler Harriet Wallberg, om att bryta ner gränser. Den mest prominenta talaren under dagen var kanske ändå Ghanas utbildningsminister Naana Jane Opoku-Agyemang.

Ett genomgående ämne för presentationerna är möjligheterna och utmaningarna som samarbetet innebär. Det handlar om allt från finansiering till hur det är att jobba med just afrikanska länder.

På tisdagen övergår konferensen i en något mer interaktiv fas. Då ska workshops och paneldiskussionen ska äga rum.

Att Högskolan i Skövde prioriterar arbete mot just Afrika har sin bakgrund i kontinentens snabba utveckling. För detta har högskolan mottagit ett stipendium från STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, som också är medarrangör till den aktuella konferensen.

Elevutbyten

Med stipendiepengarna har högskolan bland annat kunnat finansiera elevutbyten med en rad afrikanska högskolor.

Efter en lyckad konferens tidigare i år i Tanzania har högskolan och STINT beslutat att förlägga en ny konferens i Skövde. Att rektorer, vicerektorer och andra akademiker från Afrika nu är i Skövde är en höjdpunkt på det pågående projektet.

Hållbara samarbeten

Temat för den svensk-afrikanska konferensen är ”hållbara samarbeten mellan svenska och afrikanska högskolor”. Den ska samla de inblandade skolorna och myndigheterna för att diskutera områdena för samarbete och möjligheterna att upprätthålla det.

Deltagarna under konferensen får tillfälle att lyssna på intressanta talare, lära mer om samarbetena och lära känna kollegor från andra universitet.

Afrikanska länder

De kommer från flera afrikanska länder: Kenya, Etiopien, Tanzania, Sydafrika, Nigeria, Ghana och Rwanda. Alla svenska lärosäten har fått inbjudan och dessutom finns gäster från USA och Finland.

Konferensen består av flera aktiviteter och den mesta tiden på måndagen utgjordes av föreläsningar av både svenska och afrikanska representanter. På förmiddagen hälsades deltagarna välkomna av högskolans prodekan Jan Zirk och rektor Sigbritt Karlsson.

Utbildningsminister

Sedan talade Sveriges högsta universitetstjänsteman, universitetskansler Harriet Wallberg, om att bryta ner gränser. Den mest prominenta talaren under dagen var kanske ändå Ghanas utbildningsminister Naana Jane Opoku-Agyemang.

Ett genomgående ämne för presentationerna är möjligheterna och utmaningarna som samarbetet innebär. Det handlar om allt från finansiering till hur det är att jobba med just afrikanska länder.

På tisdagen övergår konferensen i en något mer interaktiv fas. Då ska workshops och paneldiskussionen ska äga rum.

  • Jesper Sydhagen