11 nov 2015 14:22

11 nov 2015 14:22

Inget stopp för e-böcker

SKÖVDE: Bibliotek

Utlåningen av e-böcker på Skövde stadsbibliotek fortsätter. Kultur- och fritidsnämnden skjuter till mer pengar.

Pengarna till utlåningen av e-böcker tog slut och det såg ut som om det inte skulle kunna gå att låna några fler e-böcker på Skövde stadsbibliotek i år. Det är nu ändrat.

– Vi har diskuterat det i nämnden väldigt mycket och vi kommer att fortsätta fram till den 31 december. Det finns nya pengar i budgeten från den första januari, säger Kaj-Eve Enroth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (FP).

– Det pågår en stor utredning på riksnivå, enligt bibliotekslagen ska vi låna ut böcker gratis till våra medborgare. Sedan dess har e-böckerna kommit till, de kostar oss väldigt mycket att låna ut, säger Enroth.

Hur mycket pengar som skjuts till är svårt att uppskatta, säger kulturchefen Katarina Strömgren Sandh, eftersom man inte vet hur många som lånar.

– Men vi tror det handlar om någonstans mellan 20 000 och 30 000 kronor.

Vad man får dra in på i stället utreds av avdelningscheferna.

Pengarna till utlåningen av e-böcker tog slut och det såg ut som om det inte skulle kunna gå att låna några fler e-böcker på Skövde stadsbibliotek i år. Det är nu ändrat.

– Vi har diskuterat det i nämnden väldigt mycket och vi kommer att fortsätta fram till den 31 december. Det finns nya pengar i budgeten från den första januari, säger Kaj-Eve Enroth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (FP).

– Det pågår en stor utredning på riksnivå, enligt bibliotekslagen ska vi låna ut böcker gratis till våra medborgare. Sedan dess har e-böckerna kommit till, de kostar oss väldigt mycket att låna ut, säger Enroth.

Hur mycket pengar som skjuts till är svårt att uppskatta, säger kulturchefen Katarina Strömgren Sandh, eftersom man inte vet hur många som lånar.

– Men vi tror det handlar om någonstans mellan 20 000 och 30 000 kronor.

Vad man får dra in på i stället utreds av avdelningscheferna.