11 nov 2015 16:12

11 nov 2015 16:12

Veteranmonument utreds

SKÖVDE: Kultur- och fritidsnämnden

Kulturavdelningen ska göra en utredning om en minnesplats med tillhörande veteranmonument i Skövde. Uppdraget kommer från kultur- och fritidsnämnden, S och MP reserverade sig.

Kulturavdelningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda en minnesplats med tillhörande veteranmonument/konstverk i Skövde. Utredningen ska göras i samråd med Försvarsmakten och eller annan aktör/andra aktörer som har lokal anknytning till Skövde kommun. Redovisning ska ske senast i juni 2016. Förslaget kommer från Claes Beckman.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. ”Kulturavdelningens personal är i dag hårt ansträngd och budgeten inför 2016 innehåller dessutom nedskärningar i verksamheten samt flera nya uppdrag. Att belasta dem med ytterligare utredningar känns därför obetänkt och obefogat. Förslaget är vidare dåligt specificerat i frågan om vad och vem det är som ska hedras.” De anser också att det bör upprättas en policy hur man ska hantera förslag som detta innan det hanteras av nämnden.

Kulturavdelningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda en minnesplats med tillhörande veteranmonument/konstverk i Skövde. Utredningen ska göras i samråd med Försvarsmakten och eller annan aktör/andra aktörer som har lokal anknytning till Skövde kommun. Redovisning ska ske senast i juni 2016. Förslaget kommer från Claes Beckman.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. ”Kulturavdelningens personal är i dag hårt ansträngd och budgeten inför 2016 innehåller dessutom nedskärningar i verksamheten samt flera nya uppdrag. Att belasta dem med ytterligare utredningar känns därför obetänkt och obefogat. Förslaget är vidare dåligt specificerat i frågan om vad och vem det är som ska hedras.” De anser också att det bör upprättas en policy hur man ska hantera förslag som detta innan det hanteras av nämnden.