12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 08:21

20 lärare ännu utan leg

SKÖVDE: Nya siffror om behörigheten

20 tillsvidareanställda lärare i Skövde kommun har fortfarande inte fått sina legitimationer godkända.
De flesta av kommunens cirka 600 lärare har dock klarat reformen. Det visar färsk statistik.
Fem personer riskerar att omplaceras.

Siffrorna har Skövde kommun fått från Skolverket. 50-talet lärare har blivit godkända under de senaste månaderna. Enligt Skolverket återstår bara åtta lärare i Skövde kommun som fortfarande väntar på att få sin legitimation godkänd.

Tolv stycken lärare har inte ansökt ännu.

– Jag tycker att det ser bra ut, säger nya grundskole-chefen Pernilla Engqvist-Widegren och från gymnasiet kommer liknande signaler.

Halva sanningen

– På gymnasiet har vi bara ett fåtal lärare kvar som väntar in svar. Min uppfattning är att vi klarar oss bra, säger gymnasiechefen Johan Rahmberg.

Samtidigt säger siffrorna bara halva sanningen. Där ryms bara de tillsvidareanställda lärare, inte vikarier som i högre grad saknar legitimation. De säger heller inget om i hur stor utsträckning legitimerade lärare undervisar i ämnen där de inte är behöriga.

– För vikarierna har vi ingen samlad bild i dag utan det är rektorerna på varje skola som ser hur det ser ut på deras enhet, säger Pernilla Engqvist-Widegren.

Både hon och kollegan Johan Rahmberg säger att det blir allt svårare att hitta behöriga lärare både för vikariat och fasta tjänster.

– För grundskolan har det varit ett bekymmer en tid, men nu märker även vi på gymnasiet att vi får färre ansökningar och färre med legitimation. Kommunerna håller också hårdare i sina legitimerade lärare som därmed blir mindre rörliga, tror Rahmberg.

Pernilla Engqvist-Widegren berättar att man inom förskolan i Skövde vill pröva att starta en vikariepool för förskolan. Förhoppningen är att ha en pool med lärare som är tillsvidareanställda, men som är beredda att jobba på olika skolor när vikariat uppstår.

Fem får byta jobb

I nu läget är det klart att fem anställda inte kommer att få någon lärarlegitimation. Den gruppen riskerar att förlora sin anställning, men enligt Johan Rahmberg pågår ett arbete i syfte att omplaceringsalternativ till annat arbete i kommunen.

Siffrorna har Skövde kommun fått från Skolverket. 50-talet lärare har blivit godkända under de senaste månaderna. Enligt Skolverket återstår bara åtta lärare i Skövde kommun som fortfarande väntar på att få sin legitimation godkänd.

Tolv stycken lärare har inte ansökt ännu.

– Jag tycker att det ser bra ut, säger nya grundskole-chefen Pernilla Engqvist-Widegren och från gymnasiet kommer liknande signaler.

Halva sanningen

– På gymnasiet har vi bara ett fåtal lärare kvar som väntar in svar. Min uppfattning är att vi klarar oss bra, säger gymnasiechefen Johan Rahmberg.

Samtidigt säger siffrorna bara halva sanningen. Där ryms bara de tillsvidareanställda lärare, inte vikarier som i högre grad saknar legitimation. De säger heller inget om i hur stor utsträckning legitimerade lärare undervisar i ämnen där de inte är behöriga.

– För vikarierna har vi ingen samlad bild i dag utan det är rektorerna på varje skola som ser hur det ser ut på deras enhet, säger Pernilla Engqvist-Widegren.

Både hon och kollegan Johan Rahmberg säger att det blir allt svårare att hitta behöriga lärare både för vikariat och fasta tjänster.

– För grundskolan har det varit ett bekymmer en tid, men nu märker även vi på gymnasiet att vi får färre ansökningar och färre med legitimation. Kommunerna håller också hårdare i sina legitimerade lärare som därmed blir mindre rörliga, tror Rahmberg.

Pernilla Engqvist-Widegren berättar att man inom förskolan i Skövde vill pröva att starta en vikariepool för förskolan. Förhoppningen är att ha en pool med lärare som är tillsvidareanställda, men som är beredda att jobba på olika skolor när vikariat uppstår.

Fem får byta jobb

I nu läget är det klart att fem anställda inte kommer att få någon lärarlegitimation. Den gruppen riskerar att förlora sin anställning, men enligt Johan Rahmberg pågår ett arbete i syfte att omplaceringsalternativ till annat arbete i kommunen.