12 nov 2015 21:53

12 nov 2015 21:53

Åter hållplatser

BUSS: Gustav Adolfs gata trafikeras

Från och med tidtabellsbytet den 13 december kommer Västtrafik åter att trafikera Gustav Adolfs gata.

Det blir Västtrafiks linje 6 som kommer att köra sträckan.

Det blir Västtrafiks linje 6 som kommer att köra sträckan.