12 nov 2015 13:49

12 nov 2015 13:49

Leif Walterum (C) nådde framgång

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING: Fick stöd vid SKL-kongressen

Skövdes kommunalråd Leif Walterum (C) har efterlyst en jämställd föräldraförsäkring även för heltids- och deltidspolitiker. Och vid kongressen med Sveriges kommuner och landsting fick han stöd – kongressen lovade att aktivt bidra till en lösning.

Vid Sveriges kommuner och landstings kongress i Karlstad som hölls under onsdagen och torsdagen deltog 451 ombud från hela landet. Ett av dem var kommunalrådet Leif Walterum (C) från Skövde. Under kongressen togs 80-talet motioner upp – en av dem från Walterum.

Han hade till kongressen yrkat att SKL skyndsamt arbetar för en ändring av kommunallagen som möjliggör för hel- och deltidspolitiker att vara föräldralediga.

Fick stöd

Och på onsdagseftermiddagen fick han stöd av kongressen. SKL ska driva frågan och aktivt bidra till att hitta en lösning.

– Det känns bra. Jag hade lämnat in motionen om det orättvisa att heltids- och deltidspolitiker i kommuner och landsting saknar lagstöd att vara föräldralediga med mindre än att man avsäger sig sitt politiska uppdrag, kommenterar Walterum till SLA.

Walterum fick själv uppleva orättvisan när han förra sommaren blev tvillingpappa.

– Jag fick då erfara det även andra heltids- och deltidspolitiker fått erfara tidigare att vi saknar den lagliga rätten att vara föräldralediga, förklarade han inför kongressen i onsdags.

– Inte nog med att jag tappar möjligheten att vara föräldraledig med mindre än att jag avsäger mig kommunalrådsuppdraget så innebär det att 60 dagar inte kan tas ut ur föräldraförsäkringen vilket får till konsekvens att antalet dagar som totalt kan sparas efter att barnen fyllt 4 år blir 36 dagar istället för 96.

Saknar lagstöd

Han framförde också att han vet att det finns kommuner och regioner och landsting som skapat egna lösningar som saknar lagstöd.

– Men det kan knappast kan vara meningen.

Walterum anser att det hela är en trovärdighetsfråga.

– Vi som arbetsgivare och politiker uppmanar till jämställt uttag av föräldraförsäkring hos våra anställda medarbetare och chefer och våra väljare.

Walterum ser nu fram emot att SKL med kraft tar tag i frågan.

– Det är på hög tid, vi vill att människor ska kunna vara förtroendevalda i livets olika skeenden, då blir politiken och samhället bättre.

Vid Sveriges kommuner och landstings kongress i Karlstad som hölls under onsdagen och torsdagen deltog 451 ombud från hela landet. Ett av dem var kommunalrådet Leif Walterum (C) från Skövde. Under kongressen togs 80-talet motioner upp – en av dem från Walterum.

Han hade till kongressen yrkat att SKL skyndsamt arbetar för en ändring av kommunallagen som möjliggör för hel- och deltidspolitiker att vara föräldralediga.

Fick stöd

Och på onsdagseftermiddagen fick han stöd av kongressen. SKL ska driva frågan och aktivt bidra till att hitta en lösning.

– Det känns bra. Jag hade lämnat in motionen om det orättvisa att heltids- och deltidspolitiker i kommuner och landsting saknar lagstöd att vara föräldralediga med mindre än att man avsäger sig sitt politiska uppdrag, kommenterar Walterum till SLA.

Walterum fick själv uppleva orättvisan när han förra sommaren blev tvillingpappa.

– Jag fick då erfara det även andra heltids- och deltidspolitiker fått erfara tidigare att vi saknar den lagliga rätten att vara föräldralediga, förklarade han inför kongressen i onsdags.

– Inte nog med att jag tappar möjligheten att vara föräldraledig med mindre än att jag avsäger mig kommunalrådsuppdraget så innebär det att 60 dagar inte kan tas ut ur föräldraförsäkringen vilket får till konsekvens att antalet dagar som totalt kan sparas efter att barnen fyllt 4 år blir 36 dagar istället för 96.

Saknar lagstöd

Han framförde också att han vet att det finns kommuner och regioner och landsting som skapat egna lösningar som saknar lagstöd.

– Men det kan knappast kan vara meningen.

Walterum anser att det hela är en trovärdighetsfråga.

– Vi som arbetsgivare och politiker uppmanar till jämställt uttag av föräldraförsäkring hos våra anställda medarbetare och chefer och våra väljare.

Walterum ser nu fram emot att SKL med kraft tar tag i frågan.

– Det är på hög tid, vi vill att människor ska kunna vara förtroendevalda i livets olika skeenden, då blir politiken och samhället bättre.