12 nov 2015 06:01

12 nov 2015 06:01

Mentorer löser betygsfrågan på Vasa

VASASKOLAN: Obehöriga lärare får inte sätta betyg

Utan godkänd legitimation får lärarna inte sätta betyg på sina elever.
På Vasaskolan löser man problematiken med mentorer.

SLA träffar två lärare på skolan där Peter inte är behörig att sätta betyg och därför fått Christina som mentor.

Han vill inte vara med på bild eller namn för att inte undergräva sin auktoritet bland eleverna. Diskussionen om obehöriga lärare tycker han är besvärande.

Han fullföljde inte sin lärarutbildning när Högskolan i Skövde tappade sin examinationsrätt utan har jobbat i stället. Nu måste han komplettera för att få sin legitimation och under tiden får han inte själv sätta betygen.

Tidsbrist

Christina är förstelärare och fungerar som hans mentor.

– Vi försöker få till träffar varje vecka, men det är ofta tidsbrist, säger Peter.

Ju närmare man kommer betygssättningen ju mer konkret blir diskussionen om de cirka 400 betyg som han och Christina ska sätta.

– Vi diskuterar mycket hur olika moment ska bedömas, men det är ju också något som görs i arbetslaget. Där pågår den diskussionen jämnt. Det är bra att ha en mentor att prata med, jag tycker jag har saknat det tidigare, säger Peter.

Han är inte behörig att skriva in betygen i datasystemet utan det får Christina göra när det är dags till jul.

Rekryteringsbehov

Vasaskolans rektor, Eva Carlander betraktar Peter som en duktig lärare som hamnar i kläm på grund av legitimationsreformen.

Hon förstår att lärarna vill professionalisera yrkesrollen ytterligare, men ser samtidigt växande rekryteringsproblem med allt färre kvalificerade sökande till lediga tjänster.

– Skövde måste få tillbaka lärarutbildningen till högskolan för att vi ska klara rekryteringsbehovet i framtiden. Förhoppningsvis kan man klara det genom att få hjälp med examinationen från något annat lärosäte, säger hon.

På Vasaskolan har hon fem–sex lärare som inte får sätta betygen själva utan där mentorer assisterar.

Arbetsbelastning

Samtidigt blir det ett arbetsmoment ytterligare för redan pressade lärare.

Lärarfacken tänker inte acceptera en utveckling där behöriga lärare bara tvingas skriva under betygen som bedömts av obehöriga.

– Vi förutsätter att man får rimliga förutsättningar för att göra det. Det handlar om många timmar för att kunna betygssätta en klass och för att eleven ska få en rättsäker bedömning, säger Johan österström vid LR.

Några tydliga besked från arbetsgivaren hur tänkt att lösa har inte facket.

– Det ska vara upp till varje enskild rektor vilket indirekt betyder att det inte kommer finns några extra resurser, hävdar han.

Eva Carlander säger att hon planerar att kompensera sina mentorer, men att hon inte är klar med den frågan.

SLA träffar två lärare på skolan där Peter inte är behörig att sätta betyg och därför fått Christina som mentor.

Han vill inte vara med på bild eller namn för att inte undergräva sin auktoritet bland eleverna. Diskussionen om obehöriga lärare tycker han är besvärande.

Han fullföljde inte sin lärarutbildning när Högskolan i Skövde tappade sin examinationsrätt utan har jobbat i stället. Nu måste han komplettera för att få sin legitimation och under tiden får han inte själv sätta betygen.

Tidsbrist

Christina är förstelärare och fungerar som hans mentor.

– Vi försöker få till träffar varje vecka, men det är ofta tidsbrist, säger Peter.

Ju närmare man kommer betygssättningen ju mer konkret blir diskussionen om de cirka 400 betyg som han och Christina ska sätta.

– Vi diskuterar mycket hur olika moment ska bedömas, men det är ju också något som görs i arbetslaget. Där pågår den diskussionen jämnt. Det är bra att ha en mentor att prata med, jag tycker jag har saknat det tidigare, säger Peter.

Han är inte behörig att skriva in betygen i datasystemet utan det får Christina göra när det är dags till jul.

Rekryteringsbehov

Vasaskolans rektor, Eva Carlander betraktar Peter som en duktig lärare som hamnar i kläm på grund av legitimationsreformen.

Hon förstår att lärarna vill professionalisera yrkesrollen ytterligare, men ser samtidigt växande rekryteringsproblem med allt färre kvalificerade sökande till lediga tjänster.

– Skövde måste få tillbaka lärarutbildningen till högskolan för att vi ska klara rekryteringsbehovet i framtiden. Förhoppningsvis kan man klara det genom att få hjälp med examinationen från något annat lärosäte, säger hon.

På Vasaskolan har hon fem–sex lärare som inte får sätta betygen själva utan där mentorer assisterar.

Arbetsbelastning

Samtidigt blir det ett arbetsmoment ytterligare för redan pressade lärare.

Lärarfacken tänker inte acceptera en utveckling där behöriga lärare bara tvingas skriva under betygen som bedömts av obehöriga.

– Vi förutsätter att man får rimliga förutsättningar för att göra det. Det handlar om många timmar för att kunna betygssätta en klass och för att eleven ska få en rättsäker bedömning, säger Johan österström vid LR.

Några tydliga besked från arbetsgivaren hur tänkt att lösa har inte facket.

– Det ska vara upp till varje enskild rektor vilket indirekt betyder att det inte kommer finns några extra resurser, hävdar han.

Eva Carlander säger att hon planerar att kompensera sina mentorer, men att hon inte är klar med den frågan.