12 nov 2015 21:25

12 nov 2015 21:25

Renare vatten

SÖDRA RYD: Spolar vattenledningar

Under november och början av december kommer Skövde kommun genomföra renspolning av dricksvattennätet i Södra Ryd.

Svapipe AB kommer under november och december att utföra renspolning av dricksvattennätet i Södra Ryd på uppdrag av Skövde kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra dricksvattenkvaliteten. I samband med spolningarna kan fastigheterna i området få missfärgar vatten. Missfärgningarna är inte farliga men bör inte drickas eller användas i stora mängder i matlagning. Arbetet är beräknat att påbörjas i början av november och pågå till december. De som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg.

Svapipe AB kommer under november och december att utföra renspolning av dricksvattennätet i Södra Ryd på uppdrag av Skövde kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra dricksvattenkvaliteten. I samband med spolningarna kan fastigheterna i området få missfärgar vatten. Missfärgningarna är inte farliga men bör inte drickas eller användas i stora mängder i matlagning. Arbetet är beräknat att påbörjas i början av november och pågå till december. De som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg.

  • Anna Leijon