13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Konst efterlyses

KULTUR: Kulturfabriken ska smyckas

Yrkesverksamma konstnärer får nu chansen att bidra med en konstnärlig gestaltning till Kulturfabrikens entré.

Konstenheten inom Kulturförvaltningen, Skövde Kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning för placering i anslutning till entrén till den nyöppnade verksamheten Kulturfabriken. Verket ska realiseras och placeras under 2016 och stå färdigt till invigningen av Kulturfabriken i december 2016. En jury på sju personer; konstchef, konstintendent, fristående konstnär, kulturfabrikschef, stadsmuseirepresentant samt två ledamöter från kultur- och fritidsnämnden utser tre intressebidrag för skissuppdrag, varav ett blir utsett och vald till den slutgiltiga gestaltningen.

Konstenheten inom Kulturförvaltningen, Skövde Kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning för placering i anslutning till entrén till den nyöppnade verksamheten Kulturfabriken. Verket ska realiseras och placeras under 2016 och stå färdigt till invigningen av Kulturfabriken i december 2016. En jury på sju personer; konstchef, konstintendent, fristående konstnär, kulturfabrikschef, stadsmuseirepresentant samt två ledamöter från kultur- och fritidsnämnden utser tre intressebidrag för skissuppdrag, varav ett blir utsett och vald till den slutgiltiga gestaltningen.