13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 07:24

"Tystnad gäller i bolaget"

#TYSTNADEN: Styrelseordföranden tillbakavisar kritiken

Skövdebostäders anställda är förbjudna att prata med media – frågor ska hänvisas till vd:n. Det uppger källor för SLA.
– Det finns absolut inget förbud, däremot är vd:n den som är mest insatt i verksamheten och svarar därför på flest frågor, säger bolagets ordförande Johan Fogelberg (M).

AB Skövdebostäder är ett kommunägt bostadsbolag. Men hur är det när de anställda blir kontaktade av media? Får de svara på frågor då?

– Nej, hos Skövdebostäder är det tystnaden som gäller, uppger en person för SLA, denna vill dock vara anonym i tidningen.

Förbjudit anställda

En annan person, vill också vara anonym, säger att bolagets vd Dan Sandén under flera års tid och vid upprepade tillfällen har förbjudit de anställda att pratat med media.

– Skulle någon anställd bli kontaktad av media så ska den anställde hänvisa vidare till Sandén. Det hände bland annat för ett kort tag sedan. Tragiskt.

”Mest insatt”

Johan Fogelberg (M) är sedan i maj ordförande i AB Skövdebostäder. Han känner inte igen den bild som målas upp.

– Först vill jag vara tydlig med att vi givetvis har full meddelarfrihet, här finns inget annat på agendan.

– Det vi har sagt är att vid diskussioner och frågor från bland annat media om projekt och liknande så kanaliserar vi till vår vd Dan Sandén. Helt enkelt för att han är mest insatt.

Men enligt Fogelberg försöker man också att lyfta fram andra i ledningsgruppen i frågor som rör andras specialiteter, exempelvis marknadsfrågor.

Inga belägg

Fogelberg säger till SLA att om det finns belägg för att vd:n skulle förbjudit anställda att prata med media vore det en fråga att diskutera med Dan Sandén.

– Absolut, men som sagt, jag har inte under mina månader som ordförande överhuvudtaget uppfattat att det skulle vara så.

Om någon är missnöjd med sin arbetssituation eller på andra sätt har kritik mot Skövdebostäder anser Fogelberg att personen först och främst ska prata med sin chef.

Diskussion intern

– Jag tycker inte att man ska föra en diskussion i media, det är bättre att ta problemen där de finns. Men det är inte förbjudet att pratat med media.

Ibland kan det rent av vara bra med en tidningsartikel, trots allt.

– Om någon anställd upplever sig ha tagit upp kritik internt men inte fått gehör och då i stället framför kritiken mot bolaget i en artikel, får vi i styrelsen upp ögonen för detta och kan ställa frågor till ledningsgruppen.

AB Skövdebostäder är ett kommunägt bostadsbolag. Men hur är det när de anställda blir kontaktade av media? Får de svara på frågor då?

– Nej, hos Skövdebostäder är det tystnaden som gäller, uppger en person för SLA, denna vill dock vara anonym i tidningen.

Förbjudit anställda

En annan person, vill också vara anonym, säger att bolagets vd Dan Sandén under flera års tid och vid upprepade tillfällen har förbjudit de anställda att pratat med media.

– Skulle någon anställd bli kontaktad av media så ska den anställde hänvisa vidare till Sandén. Det hände bland annat för ett kort tag sedan. Tragiskt.

”Mest insatt”

Johan Fogelberg (M) är sedan i maj ordförande i AB Skövdebostäder. Han känner inte igen den bild som målas upp.

– Först vill jag vara tydlig med att vi givetvis har full meddelarfrihet, här finns inget annat på agendan.

– Det vi har sagt är att vid diskussioner och frågor från bland annat media om projekt och liknande så kanaliserar vi till vår vd Dan Sandén. Helt enkelt för att han är mest insatt.

Men enligt Fogelberg försöker man också att lyfta fram andra i ledningsgruppen i frågor som rör andras specialiteter, exempelvis marknadsfrågor.

Inga belägg

Fogelberg säger till SLA att om det finns belägg för att vd:n skulle förbjudit anställda att prata med media vore det en fråga att diskutera med Dan Sandén.

– Absolut, men som sagt, jag har inte under mina månader som ordförande överhuvudtaget uppfattat att det skulle vara så.

Om någon är missnöjd med sin arbetssituation eller på andra sätt har kritik mot Skövdebostäder anser Fogelberg att personen först och främst ska prata med sin chef.

Diskussion intern

– Jag tycker inte att man ska föra en diskussion i media, det är bättre att ta problemen där de finns. Men det är inte förbjudet att pratat med media.

Ibland kan det rent av vara bra med en tidningsartikel, trots allt.

– Om någon anställd upplever sig ha tagit upp kritik internt men inte fått gehör och då i stället framför kritiken mot bolaget i en artikel, får vi i styrelsen upp ögonen för detta och kan ställa frågor till ledningsgruppen.