16 nov 2015 06:00

16 nov 2015 06:00

Foto:

Motorfabriken gasar på efter omställning

SKÖVDE: Stor efterfrågan på Volvo Cars nya motorfamilj

Succén för nya XC90 ökar efterfrågan på Volvo Cars nya fyrcylindriga motor. Motorfabriken kommer att närma sig maxkapacitet under 2016 – samtidigt som Kinafabriken byggs upp med hjälp från Skövde.

Som besökare - och anställd - möts man numera av en guldskimrande XC90 direkt i entrén till motorfabriken. Den lyxiga (jätte)suven symboliserar på flera sätt den nya era som Volvo Cars befinner sig i. Dels är det den första av flera kommande modeller som är byggd på den nya SPA-plattformen. Utseendet och interiören skvallrar om hur nästa års nya S/V90 kommer att se ut.

Dessutom är bilen redan en sådan stor försäljningssuccé – inte minst i USA – att samtliga bilar som hinner produceras vid Torslandafabriken i Göteborg fram till årsskiftet redan är slutsålda.

– Det är riktigt roligt och talar för att vi kommer hantera större volymer framöver, säger platschefen Oskar Falk till SLA.

Kina har prioritet

Efter att ha genomfört den största omställningen i Skövdefabrikens historia, där den gamla Fordmotorn fasats ut till förmån för den egenutvecklade Drive E-familjen – fyrcylindriga bensin- och dieselmotorer – borde högste chefen ha skäl att pusta ut. Men det finns det ingen tid för.

Samtidigt som Volvo säljer fler bilar än på länge pågår uppbyggnaden av motorfabriken i kinesiska Zhangjiakou, där en stor del av ansvaret ligger på Skövdefabriken och platschefen Oskar Falk.

Avlastar Skövde

– Det är och har varit en enorm ansträngning för vår organisation att driva så stora projekt. Vi har nio personer på plats ständigt och mellan 30-40 till som åker fram och tillbaka mellan Skövde och Zhangjiakou. Eftersom vi än så länge skickar alla grundmotorer till Kina här ifrån och måste synka alla processer i två olika världsdelar har vi två fabriker i en, säger Falk som själv åker till Zhangjiakou med jämna mellanrum.

– Jag var där senast vecka 35 och ska tillbaka en vecka till före jul, säger han.

Att Kinafabriken kommer i gång med sin produktion är viktigt för Volvo. Skövdefabriken har en årskapacitet på 530 000 motorer. Om Volvos framgångar fortsätter behövs Kinafabriken, som tillverkar fyr- och femcylindriga bensinmotorer, för att avlasta Skövdefabriken.

”Volvo Dynamic Class”

– Med Zhangjiakou får vi en total kapacitet på 700 000 motorer. Det skulle säkert gå att pressa ut ännu fler motorer här i Skövde, kanske 600 000 med lite effektivare flöden, men samtidigt finns det ingen lönsamhet i att skicka motorer över hela världen. Med båt tar det tre veckor för motorerna att nå fram, säger Oskar Falk som medger att det är billigare att tillverka motorer i Kina – än så länge.

– Men det är på väg att förändras med ökad inflation, även om det stor skillnad på löneläget när det gäller exempelvis monteringspersonal. På ingenjörssidan, där det är tuffare att hitta rätt kompetens, är skillnaden inte lika stor.

Hur många av de anställda i Kinafabriken äger en bil?

– Det är inte många. För de allra flesta är det nog bara en dröm, säger Falk uppriktigt.

För att klara av rekryteringen till Kinafabriken har Volvo och Skövdefabriken även engagerat sig i en lokal teknikskola på plats i Zhangjiakou. Sedan 2011 går 200 elever årligen i ”Volvo Dynamic Class”, som är en förberedande teknikutbildning på gymnasienivå.

– Vi har haft lärare på plats från Volvogymnasiet för att kvalitetssäkra utbildningen. Ska vi nå full kapacitet är personalrekryteringen en mycket viktig fråga.

Inget rekord

2014 var ett rekordår för Skövdefabriken med 512 000 tillverkade motorer. I år har stora ombyggnader och bortfallet av Fordmotorerna gjort att produktionen inte når riktigt samma nivå.

– Vi ser ut att nå 470 000 motorer i år men vi ligger på en betydligt högre produktionstakt nu som talar för ett positivt 2016.

Som besökare - och anställd - möts man numera av en guldskimrande XC90 direkt i entrén till motorfabriken. Den lyxiga (jätte)suven symboliserar på flera sätt den nya era som Volvo Cars befinner sig i. Dels är det den första av flera kommande modeller som är byggd på den nya SPA-plattformen. Utseendet och interiören skvallrar om hur nästa års nya S/V90 kommer att se ut.

Dessutom är bilen redan en sådan stor försäljningssuccé – inte minst i USA – att samtliga bilar som hinner produceras vid Torslandafabriken i Göteborg fram till årsskiftet redan är slutsålda.

– Det är riktigt roligt och talar för att vi kommer hantera större volymer framöver, säger platschefen Oskar Falk till SLA.

Kina har prioritet

Efter att ha genomfört den största omställningen i Skövdefabrikens historia, där den gamla Fordmotorn fasats ut till förmån för den egenutvecklade Drive E-familjen – fyrcylindriga bensin- och dieselmotorer – borde högste chefen ha skäl att pusta ut. Men det finns det ingen tid för.

Samtidigt som Volvo säljer fler bilar än på länge pågår uppbyggnaden av motorfabriken i kinesiska Zhangjiakou, där en stor del av ansvaret ligger på Skövdefabriken och platschefen Oskar Falk.

Avlastar Skövde

– Det är och har varit en enorm ansträngning för vår organisation att driva så stora projekt. Vi har nio personer på plats ständigt och mellan 30-40 till som åker fram och tillbaka mellan Skövde och Zhangjiakou. Eftersom vi än så länge skickar alla grundmotorer till Kina här ifrån och måste synka alla processer i två olika världsdelar har vi två fabriker i en, säger Falk som själv åker till Zhangjiakou med jämna mellanrum.

– Jag var där senast vecka 35 och ska tillbaka en vecka till före jul, säger han.

Att Kinafabriken kommer i gång med sin produktion är viktigt för Volvo. Skövdefabriken har en årskapacitet på 530 000 motorer. Om Volvos framgångar fortsätter behövs Kinafabriken, som tillverkar fyr- och femcylindriga bensinmotorer, för att avlasta Skövdefabriken.

”Volvo Dynamic Class”

– Med Zhangjiakou får vi en total kapacitet på 700 000 motorer. Det skulle säkert gå att pressa ut ännu fler motorer här i Skövde, kanske 600 000 med lite effektivare flöden, men samtidigt finns det ingen lönsamhet i att skicka motorer över hela världen. Med båt tar det tre veckor för motorerna att nå fram, säger Oskar Falk som medger att det är billigare att tillverka motorer i Kina – än så länge.

– Men det är på väg att förändras med ökad inflation, även om det stor skillnad på löneläget när det gäller exempelvis monteringspersonal. På ingenjörssidan, där det är tuffare att hitta rätt kompetens, är skillnaden inte lika stor.

Hur många av de anställda i Kinafabriken äger en bil?

– Det är inte många. För de allra flesta är det nog bara en dröm, säger Falk uppriktigt.

För att klara av rekryteringen till Kinafabriken har Volvo och Skövdefabriken även engagerat sig i en lokal teknikskola på plats i Zhangjiakou. Sedan 2011 går 200 elever årligen i ”Volvo Dynamic Class”, som är en förberedande teknikutbildning på gymnasienivå.

– Vi har haft lärare på plats från Volvogymnasiet för att kvalitetssäkra utbildningen. Ska vi nå full kapacitet är personalrekryteringen en mycket viktig fråga.

Inget rekord

2014 var ett rekordår för Skövdefabriken med 512 000 tillverkade motorer. I år har stora ombyggnader och bortfallet av Fordmotorerna gjort att produktionen inte når riktigt samma nivå.

– Vi ser ut att nå 470 000 motorer i år men vi ligger på en betydligt högre produktionstakt nu som talar för ett positivt 2016.