17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 06:00

100 ensamkommande barn till Skövde 2015

NYHETER: Regeringen: 30 miljoner till Skövde

I Skövde märks flyktingkrisen framför allt genom att antalet ensamkommande barn ökat kraftigt.
– I år tar vi nog emot över 100 barn, säger Marie Blåder vid integrationsenheten.

I regeringens ändringsbudget som överlämnades till riksdagen i förra veckan föreslogs ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommuner för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Sveriges kommuner får dela på 8,3 miljarder kronor.

Skövde kommun tilldelas 30 miljoner kronor. Exakt hur kommunerna ska använda pengarna är oklart, men enligt regeringen är tanken att de kan täcka ökade kostnader i år och nästa år.

I vissa kommuner i landet är flyktingkrisen extra tydlig. Men hur märks den av i Skövde?

– Framför allt genom alla ensamkommande barn, säger Marie Blåder, avdelningschef vid kommunens integrationsenhet.

– Vi hade avtalat om 22 platser för 2015. Men sedan i somras då alla kommuner fyllt sina fördelningstal fördelas alla barn som kommer mellan kommunerna.

89 barn

I dagsläget har Skövde tagit emot 89 barn.

– Jag tror att vi kommer att ta emot minst 100 barn i år, uppger Blåder.

Det handlar framför allt om pojkar, i genomsnitt 16 år gamla, och många av dem från Afghanistan.

Kommunen har egna boenden där det finns totalt 41 platser, en del barn placeras också i familjehem.

– Det görs utredningar gällande alla barn och det är barnets behov som styr.

– Flertalet klarar av att bo på vara boenden, men en del behöver av olika skäl familjehem, förklarar Blåder.

Löst situationen

Hittills har kommunen löst situationen för alla barn, men det är en ständig brist på familjehem.

Tidigare var regeln att barnen som placeras på boenden ska ha eget rum. Det kravet har myndigheterna gjort avsteg från eftersom antalet asylsökanden är så stort.

– Alltså bor barn två och två. Det har visat sig fungera bra.

Enligt Blåder är engagemanget stort från Skövdeborna gällande flyktingsituationen – många erbjuder sin hjälp.

– Vi har haft tre mycket välbesökta informationsmöten.

I regeringens ändringsbudget som överlämnades till riksdagen i förra veckan föreslogs ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommuner för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Sveriges kommuner får dela på 8,3 miljarder kronor.

Skövde kommun tilldelas 30 miljoner kronor. Exakt hur kommunerna ska använda pengarna är oklart, men enligt regeringen är tanken att de kan täcka ökade kostnader i år och nästa år.

I vissa kommuner i landet är flyktingkrisen extra tydlig. Men hur märks den av i Skövde?

– Framför allt genom alla ensamkommande barn, säger Marie Blåder, avdelningschef vid kommunens integrationsenhet.

– Vi hade avtalat om 22 platser för 2015. Men sedan i somras då alla kommuner fyllt sina fördelningstal fördelas alla barn som kommer mellan kommunerna.

89 barn

I dagsläget har Skövde tagit emot 89 barn.

– Jag tror att vi kommer att ta emot minst 100 barn i år, uppger Blåder.

Det handlar framför allt om pojkar, i genomsnitt 16 år gamla, och många av dem från Afghanistan.

Kommunen har egna boenden där det finns totalt 41 platser, en del barn placeras också i familjehem.

– Det görs utredningar gällande alla barn och det är barnets behov som styr.

– Flertalet klarar av att bo på vara boenden, men en del behöver av olika skäl familjehem, förklarar Blåder.

Löst situationen

Hittills har kommunen löst situationen för alla barn, men det är en ständig brist på familjehem.

Tidigare var regeln att barnen som placeras på boenden ska ha eget rum. Det kravet har myndigheterna gjort avsteg från eftersom antalet asylsökanden är så stort.

– Alltså bor barn två och två. Det har visat sig fungera bra.

Enligt Blåder är engagemanget stort från Skövdeborna gällande flyktingsituationen – många erbjuder sin hjälp.

– Vi har haft tre mycket välbesökta informationsmöten.