17 nov 2015 14:43

17 nov 2015 16:38

Åklagaren nöjd med domen

LISA-MORDET: Domen helt i linje med åklagarens yrkanden

Lagens strängaste straff för mord – Skaraborgs tingsrätts dom gick helt i linje med åklagarens yrkanden.
– Det är en tydlig dom och givetvis är jag nöjd, säger vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm till SLA.

Lars-Göran Wennerholm mötte media en stund efter att domen hade meddelats. Han var nöjd med domen som ju gick helt i linje med hans yrkanden och uppfattning om vad som hänt.

– Han döms för mord till livstids fängelse. Det är det viktigaste, sedan har jag inte läst domen i detalj ännu, kommenterade Wennerholm.

Men av det han hade läst tyckte han att domstolen hade varit tydlig när man har gått igenom alla delar i ärendet på ett systematiskt sätt.

Det enda som han reagerade över var att domstolen inte lagt så mycket vikt vid vittnesmålet från den kvinna som dagen innan Lisa Holms försvinnande stoppades av en man som försökte få med henne in i sin bil. Kvinnan pekade under rättegången ut Nerius Bilevicius som mannen som försökte stoppa henne. Tingsrätten säger i domen att händelsen måste bedömas med stor försiktighet och att kvinnan kan ha tagit fel på person när hon pekade ut honom.

– Jag har ju hävdat att det visade på ett beteende från honom att han hade brottsligt uppsåt. Men nu fick ju den här händelsen inte så stor betydelse för utgången. Man kan väl se olika på den.

Wennerholm har sedan tidigt i utredningen talat om en stark bevisning mot 35-åringen och att det inte finns något som tyder på någon annan möjlig gärningsman.

Man han är inställd på att domen kommer att överklagas.

– Eftersom han hävdar att han är oskyldig så ser jag det som troligt att processen fortsätter i hovrätten.

Lars-Göran Wennerholm mötte media en stund efter att domen hade meddelats. Han var nöjd med domen som ju gick helt i linje med hans yrkanden och uppfattning om vad som hänt.

– Han döms för mord till livstids fängelse. Det är det viktigaste, sedan har jag inte läst domen i detalj ännu, kommenterade Wennerholm.

Men av det han hade läst tyckte han att domstolen hade varit tydlig när man har gått igenom alla delar i ärendet på ett systematiskt sätt.

Det enda som han reagerade över var att domstolen inte lagt så mycket vikt vid vittnesmålet från den kvinna som dagen innan Lisa Holms försvinnande stoppades av en man som försökte få med henne in i sin bil. Kvinnan pekade under rättegången ut Nerius Bilevicius som mannen som försökte stoppa henne. Tingsrätten säger i domen att händelsen måste bedömas med stor försiktighet och att kvinnan kan ha tagit fel på person när hon pekade ut honom.

– Jag har ju hävdat att det visade på ett beteende från honom att han hade brottsligt uppsåt. Men nu fick ju den här händelsen inte så stor betydelse för utgången. Man kan väl se olika på den.

Wennerholm har sedan tidigt i utredningen talat om en stark bevisning mot 35-åringen och att det inte finns något som tyder på någon annan möjlig gärningsman.

Man han är inställd på att domen kommer att överklagas.

– Eftersom han hävdar att han är oskyldig så ser jag det som troligt att processen fortsätter i hovrätten.