17 nov 2015 15:53

17 nov 2015 15:54

Kunderna lämnar Stallsiken – city ökar

SKÖVDE: Handeln i Skövde

Handeln i Skövde går förhållandevis bra, jämfört med många andra kommuner. Omsättningen i centrum ökar medan butikerna på Stallsiken visar upp ett sämre resultat.

Enligt nya siffror från Handelns utredningsinstitut, HUI har omsättningen sjunkit något sedan förra året. Trots det står Skövde sig bra jämfört med många andra. Förra året omsatte detaljhandeln 4,4 miljarder kronor, vilket är 35:e bäst av alla Sveriges 290 kommuner. På detta område är Skövde en av de orter som står för den största ökningen och hamnar på 10:e plats i landet.

Tungt för Stallsiken

Stallsiken är det handelsområde som går sämst. Butikerna tappar både i omsättning och antalet anställda.

– Stallsiken står för den största minskningen men jag tror att det är de som står för den största ökningen nästa år, säger Daniel Rapp, handelschef på Next Skövde.

Han misstänker att de sjunkande siffrorna beror på att flera av lokalerna stått tomma. I och med flera nyetableringar tror han att de snart tar sig ur den negativa trenden. Handelsområdet omsatte nästan en halv miljard kronor under förra året, en minskning med 2 procent jämfört med året innan.

I centrum

Efter förra årets tapp börjar handeln i centrum återhämta sig något. Största förändringen syns i restaurangbranschen och på försäljningen av dagligvaror, de har ökat med 3 procent vardera. Handelsområdet omsatte nästan 1,1 miljarder kronor under förra året, en ökning med 1 procent jämfört med året innan.

– Vi måste ha en levande stadskärna, det är vårt skyltfönster, säger Daniel Rapp.

Bra resultat

Allra bäst går det för butikerna på Norrmalm, försäljningen ökar inom samtliga kategorier. Affärerna på Elins Esplanad och Coop-området gör de största vinsterna och kundströmmen gynnar även de närliggande butikerna på Norrmalm. Handelsområdet omsatte över 1,7 miljarder kronor under förra året, en ökning med 4,4 procent jämfört med året innan.

– Vi fortsätter att ligga på en stabil, hög nivå, det enda som oroar mig är att vi nöjer oss med det, säger Daniel Rapp som betonar att utvecklingen måste fortsätta.

Han berättar att det var precis vad som hände 2013. Efter att handeln ökat stadigt under en längre period lade de som arbetat med att få upp siffrorna allt mindre kraft på att underhålla dem. Det slutade i en tydlig nedgång som nu måste jobbas upp igen.

Bättre samarbete

Daniel Rapp tror att nästa steg för att öka handeln är att få till ett bättre samarbete mellan entreprenörerna. Till jul ska handelsområdena satsa på en gemensam marknadsföring i andra kommuner för att locka fler besökare. Varje område ska sedan jobba för att hitta sin egen inriktning och dra till sig olika slags kunder.

– Vi ska försöka samarbeta när vi kan och vara kreativa i vår konkurranse, säger Daniel Rapp.

Enligt nya siffror från Handelns utredningsinstitut, HUI har omsättningen sjunkit något sedan förra året. Trots det står Skövde sig bra jämfört med många andra. Förra året omsatte detaljhandeln 4,4 miljarder kronor, vilket är 35:e bäst av alla Sveriges 290 kommuner. På detta område är Skövde en av de orter som står för den största ökningen och hamnar på 10:e plats i landet.

Tungt för Stallsiken

Stallsiken är det handelsområde som går sämst. Butikerna tappar både i omsättning och antalet anställda.

– Stallsiken står för den största minskningen men jag tror att det är de som står för den största ökningen nästa år, säger Daniel Rapp, handelschef på Next Skövde.

Han misstänker att de sjunkande siffrorna beror på att flera av lokalerna stått tomma. I och med flera nyetableringar tror han att de snart tar sig ur den negativa trenden. Handelsområdet omsatte nästan en halv miljard kronor under förra året, en minskning med 2 procent jämfört med året innan.

I centrum

Efter förra årets tapp börjar handeln i centrum återhämta sig något. Största förändringen syns i restaurangbranschen och på försäljningen av dagligvaror, de har ökat med 3 procent vardera. Handelsområdet omsatte nästan 1,1 miljarder kronor under förra året, en ökning med 1 procent jämfört med året innan.

– Vi måste ha en levande stadskärna, det är vårt skyltfönster, säger Daniel Rapp.

Bra resultat

Allra bäst går det för butikerna på Norrmalm, försäljningen ökar inom samtliga kategorier. Affärerna på Elins Esplanad och Coop-området gör de största vinsterna och kundströmmen gynnar även de närliggande butikerna på Norrmalm. Handelsområdet omsatte över 1,7 miljarder kronor under förra året, en ökning med 4,4 procent jämfört med året innan.

– Vi fortsätter att ligga på en stabil, hög nivå, det enda som oroar mig är att vi nöjer oss med det, säger Daniel Rapp som betonar att utvecklingen måste fortsätta.

Han berättar att det var precis vad som hände 2013. Efter att handeln ökat stadigt under en längre period lade de som arbetat med att få upp siffrorna allt mindre kraft på att underhålla dem. Det slutade i en tydlig nedgång som nu måste jobbas upp igen.

Bättre samarbete

Daniel Rapp tror att nästa steg för att öka handeln är att få till ett bättre samarbete mellan entreprenörerna. Till jul ska handelsområdena satsa på en gemensam marknadsföring i andra kommuner för att locka fler besökare. Varje område ska sedan jobba för att hitta sin egen inriktning och dra till sig olika slags kunder.

– Vi ska försöka samarbeta när vi kan och vara kreativa i vår konkurranse, säger Daniel Rapp.