17 nov 2015 11:02

18 nov 2015 07:10

Nerijus Bilevicius dömd till livstid för mord

SKÖVDE: Döms mot sitt nekande

Det är ställt utom rimligt tvivel att det är Nerijus Bilevicius som med avsikt har berövat Skövdeflickan Lisa Holm livet. Det säger Skaraborgs tingsrätt i sin dom och dömer honom till livstids fängelse för mord.

Domen från Skaraborgs tingsrätt som kom på tisdagen är en förmodad delpunkt i detta ett av de mest uppmärksammade mordfallen i Sverige på senare tid. 35-årige Nerijus Bilevicius har ju hela tiden förnekat att ens ha träffat Lisa, han har stått fast vid att han är oskyldig genom alla häktningar, förhör och genom den fem dagar långa rättegången. Därför är det också troligt att domen överklagas och processen får en fortsättning i hovrätten.

Tydlig dom

Men den tingsrättsdom som kom på tisdagen är tydlig och välformulerad, där finns inga tveksamheter.

Domstolen konstaterar att Lisa Holm har dött i ladan, mitt emot det kafé i Blomberg där hon sommarjobbade. Dna och hårstrå från Lisa på platsen gör att det inte råder någon tvekan om vad som hänt där. I sitt resonemang om de många dna-fynd från 35-åringen som gjorts på Lisas kläder, på repstumpar och blodbesudlingar, säger domstolen att mannen inte kunnat lämna någon förklaring till dessa.

I övrigt anser domstolen att Bilevicius stämmer väl överens med den gärningsmannaprofil som gjorts – han är väl förtrogen med brottsplatsen, fyndplatsen och vägar däremellan.

Sexuellt motiv

”Motivet till gärningen har varit sexuellt. denna slutsats kan man dra av att Lisa Holms kläder var i oordning, i Bilevicius dator har återfunnits pornografiskt material. Tekniska fynd gör också att det är klarlagt att han ett flertal gånger onanerat på väggar, golv och i en lampkupa i ladan”.

I mötet med Missing people vid Martorp den 12 juni, tidigare samma dag som Lisa hittades död på gården, har varit märkligt säger tingsrätten och menar att det talar för att han inte ville att vidare sökning skulle ske på gården efter Lisa.

Ingen annan

Den samlade bevisningen styrker åklagarens gärningspåstående anser tingsrätten, det har inte framkommit något som talar för att en annan gärningsman kunnat vara aktuell.

”Tingsrättens slutsats är därför att det är ställt utom rimligt tvivel att det varit Bilevicius som med avsikt berövat Lisa Holm livet”.

”Stor hänsynslöshet”

Att domstolen dömer honom till livstid förklaras med att det finns försvårande omständigheter. Lisa Holm var bara 17 år och fysiskt underlägsen mannen. Han har visat stor hänsynslöshet mot henne och hon har haft svårt att värja sig.

”Han har agerat förslaget och avsikten måste hela tiden ha varit att döda sitt offer. Lisa Holm måste ha känt sig maktlös och kämpat för sitt liv.” Han har också senare, efter att han dödat Lisa hanterat kroppen vårdslöst, säger tingsrätten och konstaterar att samtliga omständigheter medför att han visat stor hänsynslöshet och döms därför till livstids fängelse.

Lisas mamma, pappa och syster får 50 000 kronor vardera i skadestånd.

Domen kan överklagas fram till den 8 december.

Domen från Skaraborgs tingsrätt som kom på tisdagen är en förmodad delpunkt i detta ett av de mest uppmärksammade mordfallen i Sverige på senare tid. 35-årige Nerijus Bilevicius har ju hela tiden förnekat att ens ha träffat Lisa, han har stått fast vid att han är oskyldig genom alla häktningar, förhör och genom den fem dagar långa rättegången. Därför är det också troligt att domen överklagas och processen får en fortsättning i hovrätten.

Tydlig dom

Men den tingsrättsdom som kom på tisdagen är tydlig och välformulerad, där finns inga tveksamheter.

Domstolen konstaterar att Lisa Holm har dött i ladan, mitt emot det kafé i Blomberg där hon sommarjobbade. Dna och hårstrå från Lisa på platsen gör att det inte råder någon tvekan om vad som hänt där. I sitt resonemang om de många dna-fynd från 35-åringen som gjorts på Lisas kläder, på repstumpar och blodbesudlingar, säger domstolen att mannen inte kunnat lämna någon förklaring till dessa.

I övrigt anser domstolen att Bilevicius stämmer väl överens med den gärningsmannaprofil som gjorts – han är väl förtrogen med brottsplatsen, fyndplatsen och vägar däremellan.

Sexuellt motiv

”Motivet till gärningen har varit sexuellt. denna slutsats kan man dra av att Lisa Holms kläder var i oordning, i Bilevicius dator har återfunnits pornografiskt material. Tekniska fynd gör också att det är klarlagt att han ett flertal gånger onanerat på väggar, golv och i en lampkupa i ladan”.

I mötet med Missing people vid Martorp den 12 juni, tidigare samma dag som Lisa hittades död på gården, har varit märkligt säger tingsrätten och menar att det talar för att han inte ville att vidare sökning skulle ske på gården efter Lisa.

Ingen annan

Den samlade bevisningen styrker åklagarens gärningspåstående anser tingsrätten, det har inte framkommit något som talar för att en annan gärningsman kunnat vara aktuell.

”Tingsrättens slutsats är därför att det är ställt utom rimligt tvivel att det varit Bilevicius som med avsikt berövat Lisa Holm livet”.

”Stor hänsynslöshet”

Att domstolen dömer honom till livstid förklaras med att det finns försvårande omständigheter. Lisa Holm var bara 17 år och fysiskt underlägsen mannen. Han har visat stor hänsynslöshet mot henne och hon har haft svårt att värja sig.

”Han har agerat förslaget och avsikten måste hela tiden ha varit att döda sitt offer. Lisa Holm måste ha känt sig maktlös och kämpat för sitt liv.” Han har också senare, efter att han dödat Lisa hanterat kroppen vårdslöst, säger tingsrätten och konstaterar att samtliga omständigheter medför att han visat stor hänsynslöshet och döms därför till livstids fängelse.

Lisas mamma, pappa och syster får 50 000 kronor vardera i skadestånd.

Domen kan överklagas fram till den 8 december.