17 nov 2015 16:39

17 nov 2015 16:40

Nöjdare tanter och farbröder

SKÖVDE: Undersöker äldreomsorgen

Skövdes äldre är överlag nöjda med omsorgen de får i vården. Det visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.

För att förbättra servicen för de äldre har det skickats ut en enkät till personer som brukar den, både genom äldreboenden och hemtjänst. Frågorna berör områdena inflytande, trygghet, tillgänglighet, utförande och bemötande.

Positiv utveckling

Enligt Jonas Engelbrektsson, avdelningschef på äldreomsorgen, visar svaren att de äldre känner sig bra bemötta och har ett högt förtroende för personalen i de olika verksamheterna.

Många känner sig mer delaktiga och tycker att de har fått mer att säga till om. Personalen tar ofta hänsyn till den äldres önskemål om hur saker ska utföras även om det fortfarande är svårt för många brukare att påverka vilka tider hjälpen kommer.

Aktiviteterna som erbjuds på boendena är mer uppskattade och så även maten.

Bra hemtjänst

De som använde sig av hemtjänst var oftast nöjda eller mycket nöjda med servicen, nio av tio gav dessa höga betyg. Personalens förmåga att utföra arbetsuppgifterna värderades högt.

Några synpunkter

Nästan hälften av de tillfrågade upplever att de besväras av att vara ensamma, något som Jonas Engelbrektsson säger måste bli bättre. De som svarat tycker också att det är svårt att få träffa en läkare vid behov och veta var de ska vända sig när de är missnöjda med något.

Nya utmaningar

Jonas Engelbrektsson är nöjd med resultaten och hans verksamhet uppskattar att personalen sköter sitt arbete på det sätt de gör.

Han ser allvarligt på de mindre positiva sakerna, problem som de nu ska försöka hitta lösningar på. Enligt honom finns det planer på att skicka ut tydligare information för att åtgärda det sistnämnda dilemmat.

Lite bakgrund

Undersökningen gjordes från månadsskiftet mars/april och avslutades i början av juni 2015. Personerna som svarade på frågorna är minst 65 år och de som inte bor på ålderdomshem använder sig av hemtjänst minst två timmar varje månad. I Skövde svarade 497 pensionärer på frågorna.

Svaren från Skövdeborna liknade till stor del de som gavs i hela Västra Götaland och i hela landet.

För att förbättra servicen för de äldre har det skickats ut en enkät till personer som brukar den, både genom äldreboenden och hemtjänst. Frågorna berör områdena inflytande, trygghet, tillgänglighet, utförande och bemötande.

Positiv utveckling

Enligt Jonas Engelbrektsson, avdelningschef på äldreomsorgen, visar svaren att de äldre känner sig bra bemötta och har ett högt förtroende för personalen i de olika verksamheterna.

Många känner sig mer delaktiga och tycker att de har fått mer att säga till om. Personalen tar ofta hänsyn till den äldres önskemål om hur saker ska utföras även om det fortfarande är svårt för många brukare att påverka vilka tider hjälpen kommer.

Aktiviteterna som erbjuds på boendena är mer uppskattade och så även maten.

Bra hemtjänst

De som använde sig av hemtjänst var oftast nöjda eller mycket nöjda med servicen, nio av tio gav dessa höga betyg. Personalens förmåga att utföra arbetsuppgifterna värderades högt.

Några synpunkter

Nästan hälften av de tillfrågade upplever att de besväras av att vara ensamma, något som Jonas Engelbrektsson säger måste bli bättre. De som svarat tycker också att det är svårt att få träffa en läkare vid behov och veta var de ska vända sig när de är missnöjda med något.

Nya utmaningar

Jonas Engelbrektsson är nöjd med resultaten och hans verksamhet uppskattar att personalen sköter sitt arbete på det sätt de gör.

Han ser allvarligt på de mindre positiva sakerna, problem som de nu ska försöka hitta lösningar på. Enligt honom finns det planer på att skicka ut tydligare information för att åtgärda det sistnämnda dilemmat.

Lite bakgrund

Undersökningen gjordes från månadsskiftet mars/april och avslutades i början av juni 2015. Personerna som svarade på frågorna är minst 65 år och de som inte bor på ålderdomshem använder sig av hemtjänst minst två timmar varje månad. I Skövde svarade 497 pensionärer på frågorna.

Svaren från Skövdeborna liknade till stor del de som gavs i hela Västra Götaland och i hela landet.