19 nov 2015 06:00

19 nov 2015 06:00

Slog till mot "spelklubb"

NYHETER: Verksamhet saknar tillstånd

Polisen har slagit till mot en Skövdeförening som man misstänker bedriver verksamhet utan tillstånd. Det handlar bland annat om brott mot lotterilagen och brott mot alkohollagen.

Det var en kväll i förra veckan, klockan var runt 22, när ett antal poliser – enligt vissa uppgifter ett 20-tal polismän – slog till mot föreningslokalen i Skövde.

Skäl för tillslag

– Vi gjorde detta utifrån egna uppgifter och med anledning av tips vi fått om vilken verksamhet som bedrivs av Skövdeföreningen, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, och den som fattade beslutet om tillslaget.

– Polisen ska ju förebygga brott och också se till att lagar och regler följs. I detta fallet ansåg vi att det fanns skäl att göra ett tillslag.

Hjälpa föreningen

Men enligt Johansson vill man också hjälpa föreningen så att ansvariga är medvetna om att man måste ha tillstånd och följa lagar och regler för vissa verksamheter.

Tony Johansson vill inte avslöja så mycket om den pågående utredningen, eller om hur många polismän som deltog i tillslaget, men säger att man nu bland annat nu utreder brott mot lotterilagen. Det tyder på att föreningen kan misstänkas syssla med olagligt spel. Man utreder också brott mot alkohollagen, vilket tyder på att det finns misstanke om att alkoholhaltiga drycker serveras, trots att det saknas tillstånd.

– Men det gäller också brandregler och liknande.

Brottsmisstankarna riktar sig inte mot en enskild person, utan snarast mot styrelsen för föreningen.

– Vi vet inte vad utredningen leder till. Det är för tidigt att säga.

Vid tillslaget gjorde polisen flera beslag, men Johansson vill inte säga av vad.

Det var en kväll i förra veckan, klockan var runt 22, när ett antal poliser – enligt vissa uppgifter ett 20-tal polismän – slog till mot föreningslokalen i Skövde.

Skäl för tillslag

– Vi gjorde detta utifrån egna uppgifter och med anledning av tips vi fått om vilken verksamhet som bedrivs av Skövdeföreningen, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, och den som fattade beslutet om tillslaget.

– Polisen ska ju förebygga brott och också se till att lagar och regler följs. I detta fallet ansåg vi att det fanns skäl att göra ett tillslag.

Hjälpa föreningen

Men enligt Johansson vill man också hjälpa föreningen så att ansvariga är medvetna om att man måste ha tillstånd och följa lagar och regler för vissa verksamheter.

Tony Johansson vill inte avslöja så mycket om den pågående utredningen, eller om hur många polismän som deltog i tillslaget, men säger att man nu bland annat nu utreder brott mot lotterilagen. Det tyder på att föreningen kan misstänkas syssla med olagligt spel. Man utreder också brott mot alkohollagen, vilket tyder på att det finns misstanke om att alkoholhaltiga drycker serveras, trots att det saknas tillstånd.

– Men det gäller också brandregler och liknande.

Brottsmisstankarna riktar sig inte mot en enskild person, utan snarast mot styrelsen för föreningen.

– Vi vet inte vad utredningen leder till. Det är för tidigt att säga.

Vid tillslaget gjorde polisen flera beslag, men Johansson vill inte säga av vad.